Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, το μοναδικό εγκεκριμένο από το British Institute of Non Destructive Testing (BINDT) εκπαιδευτικό κέντρο (ATΟ- Approved Training Organization) στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε θέματα Condition Monitoring (CM), υλοποίησε το πρώτο σεμινάριο Vibration Analysis Cat 3 στην Ελλάδα. 

 

Στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, ο διεθνούς φήμης εκπαιδευτής μας Simon Mills (VA cat.4, BScEng, CEng MIMarEST, FInstNDT), ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανωτάτου επιπέδου στο Vibration Analysis, διάρκειας 56 ωρών, που παρακολούθησαν μηχανικοί του τμήματος Μηχανολογικής Συντήρησης μιας εκ των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοίμασε επαρκώς τους καταρτιζόμενους για τις εξετάσεις του BINDT που οδηγούν στην πιστοποίηση Vibration Analysis cat.3 κατά PCN.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ