Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

Με δυνατότητα πιστοποίησης κατά EN-ISO 9712 ή SNT-TC-1A ή PCN (LEVEL II)

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των μαγνητικών σωματιδίων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν  τεχνικοί που θα ήθελαν να πιστοποιηθούν κατά EN-ISO 9712 ή κατά SNT-TC-1A ή κατά PCN  LEVEL II στη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων.

# Πιστοποίηση κατά Διδακτικές Ώρες
1 SNT-TC-1A (Level II) 24
2 EN-ISO 9712 (Level II) 40
3 PCN (Level II) 40

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Βασικές  αρχές  ελέγχου με μαγνητικά σωματίδια
 • Μαγνητικές δυναμικές γραμμές
 • Χαρακτηριστικά υλικών - μαγνητική διαπερατότητα
 • Συγκράτηση
 • Μαγνητική ροή και πυκνότητα μαγνητικής ροής
 • Ισχύς μαγνητικού πεδίου
 • Μαγνητική υστέρηση
 • Διείσδυση μαγνητικής ροής - διαρροή ροής
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Θέματα που αφορούν τη χρήση ελέγχου μαγνητικού σωματιδίου
 • Περιορισμοί, γενικές εκτιμήσεις, κατάσταση επιφανειών
 • Μέθοδοι και εξοπλισμός μαγνήτισης
 • Μόνιμοι μαγνήτες - Ηλεκτρομαγνητικά ζεύγη - Ροή ρεύματος
 • Μέσα ανίχνευσης
 • Ξηρές σκόνες, μελάνια, εκτιμήσεις Υ&Α
 • Συνθήκες προβολής
 • Μη φθορίζοντα/φθορίζοντα μελάνια και σκόνες, φωτόμετρα/ραδιόμετρα, ασφάλεια, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
 • Απομαγνητισμός
 • Δείκτες μαγνητικού πεδίου
 • Φορητά όργανα μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου
 • Δείκτης πεδίου ASME
 • Διεισδυτόμετρο BERTHOLD & Μετρητές  φαινομένου HALL
 • Έλεγχοι απόδοσης και τεκμηρίωση
 • Είδη ρευμάτων
 • Κανονισμοί COSHH
 • Ορισμοί ερμηνείας, διατήρηση των ενδείξεων
 • Άσκηση για εντοπισμό σφαλμάτων σε πρότυπα δοκίμια με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων
 • Σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων σύμφωνα με το πρότυπο SNT-TC-1A ή κατά EN-ISO 9712 ή κατά PCN

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 109.05
Τίτλος Μαγνητικά Σωματίδια (MT)
Περιγραφή Με δυνατότητα πιστοποίησης κατά EN-ISO 9712 ή SNT-TC-1A ή PCN (LEVEL II)
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με Institute of Mechanical Engineering

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ