Το τεύχος Σεπτεμβρίου 2017 του περιοδικού ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, φιλοξενεί το Β' μέρος από μια σειρά τεχνικών άρθρων του κ. Νίκου Ανδρεάδη (Διευθυντή Κατάρτισης & Πωλήσεων του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ) που αφορούν το πρότυπο ΕΝ 50110-1 για εργασίες με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Learn More

The issue of PLANT magazine for July-August 2017, has an extended and interesting tribute to Welding and makes a special reference to  IVEPE-SEV's Vocational Training and Certification Programs, which provide specialized knowledge and skills, custom-made and always updated to the latest industry developments and business needs.

Learn More

ELECTROLOGOS is a specialized magazine for electricians and electrical engineers. The July-August 2017 issue hosts the 1st part of a series of technical articles by Mr. Nikos Andreadis (Training and Sales Director of IVEPE-SEV) concerning the standard EN 50110-1 for operation of electrical installations - working at risk of electric shock.

Learn More
Page 1 of 2

Current Semester Scheduled seminars

See the scheduled seminars for the current semenster.

MORE