Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο του British Institute of Non Destructive Testing (BINDT)

Το BINDT είναι το παλαιότερο και το πιο ευρέως αναγνωρισμένο Ινστιτούτο της Βρετανίας στο πεδίο των Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων (NDT).

Στόχος του Ινστιτούτου είναι να προωθήσει την πρόοδο της επιστήμης και της πρακτικής των Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων, της Συντήρησης Βάσει Κατάστασης, της Διαγνωστικής & του Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών και της Κατάστασης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Τα σεμινάρια που προσφέρει το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ έχουν επικυρωθεί από το BINDT και αποτελούν εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατάλληλα για να οδηγήσουν σε εξετάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο PCN.

Καλύπτουν ευρέως τη γενική θεωρία και ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνολογίας βασικών τυποποιημένων σχημάτων όπως NAS 410, EN 4179 και SNT TC 1A. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Condition Monitoring πληρούν τις προδιαγραφές και είναι δομημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO18436 και CMGEN.

 

Condition Monitoring (Έλεγχος βάσει κατάστασης)
Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο από το BINDT εκπαιδευτικό κέντρο (ATΟ-Approved Training Organization) στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε θέματα Condition Monitoring (CM).

Τα CM εγκεκριμένα προγράμματα που παρέχουμε, είναι:

  • Θερμογραφία Υπερύθρων - Infrared Thermography (IRT), cat. 1, 2
  • Ανάλυση Κραδασμών - Vibration Analysis (VA), cat. 1, 2 & 3 

Δείτε το πιστοποιητικό μας εδώ.

 

Non Destructive Testing (NDT) – Μη Καταστρεπτικοί Έλεγχοι

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι από τους παλαιότερους παρόχους κατάρτισης στην Ελλάδα σε θέματα Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων (NDT).
Τα εγκεκριμένα προγράμματα NDT που προσφέρουμε είναι:

  • Οπτικός Έλεγχος - Visual testing (VT), Lev. 1,2
  • Ραδιογραφικός Έλεγχος - Radiographic testing  (RT), Lev. 1,2
  • Ερμηνεία Ραδιογραφίας - Radiographic Interpretation (RI), Lev. 2
  • Έλεγχος Υπερήχων - Ultrasonic testing (UT), Lev. 1,2 
  • Έλεγχος Μαγνητικών Σωματιδίων - Magnetic particle testing (ΜΤ), Lev. 1,2
  • Έλεγχος Διεισδυτικών Υγρών  - Penetrant testing (PT),  Lev. 1,2
  • Επιθεωρητής Συγκολλήσεων - WeldingInspector (WI), Lev. 1,2


Εξετάσεις
To ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ διαθέτοντας εγκεκριμένους εξεταστές (invigilators) από το BINDT διενεργεί εξετάσεις που οδηγούν στις αντίστοιχες CM και NDT πιστοποιήσεις. 

 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ