Μέλος του European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET)

Είμαστε ενεργό μέλος του European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET).

Το EfVET είναι μια Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ένωση που έχει μέλη αποκλειστικά επιλεγμένους Οργανισμούς που παρέχουν Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Ευρωπαϊκό Χώρο.

Μέσω της συμμετοχής μας στο EfVET, ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της Επαγγελματικής και Τεχνικής Κατάρτισης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και μοιραζόμαστε καλές πρακτικές (best practices) άλλων χωρών, με σκοπό να επιλέξουμε ποιες θα ενσωματώσουμε στην εκπαιδευτική μας διαδικασία.

Παράλληλα, η συμμετοχή στο EfVET μας επιτρέπει να επιλέγουμε τους κατάλληλους Ευρωπαϊκούς Συνεργάτες για τη σύσταση και υλοποίηση εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Έργων που αναλαμβάνουμε.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ