Η επιτυχημένη εκπαιδευτική δράση και τα εκσυγχρονισμένα εκπαιδευτικά προγράμματά του έχουν καταστήσει το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ ηγετικό και πρωτοπόρο φορέα στο χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης και της υποστήριξης της Βιομηχανίας και των Επιχειρήσεων.

Το διδακτικό μας έργο επικεντρώνεται και αναπτύσσεται πάνω σε έξι βασικούς άξονες: