Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας ή των ιδιωτών που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, καθώς και ως συνάρτηση των νέων επιστημονικών εξελίξεων σχετικά με τα θέματα που πραγματεύεται. Συνεπώς το περιεχόμενό του είναι δυναμικό και η τελική του περιγραφή καθορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση κατάρτισης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

Αν ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Κατερίνα Βόγλη, στα τηλέφωνα 210 8257800 ή 210 8257812.