Σκοπός της Δράσης είναι η διεύρυνση των ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων 25 έως 29 ετών, στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η παρούσα δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

  • Νέοι ηλικίας 25 έως 29 ετών (από 01/01/1985 έως και 31/12/1989)
  • Κάτοχοι κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ
  • 18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και 12.000 απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα:
  • Θεωρητική Κατάρτιση 80 ωρών
  • Πρακτική ’σκηση 450 ωρών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που το σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον Πάροχο Κατάρτισης

Χρηματικό Επίδομα

  • Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ συνολικό επίδομα 2.550€
  • Για αποφοίτους Δευτεροβάθμας/Μεταδευτεροβάθμια συνολικό επίδομα 2.280€

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ