Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης Ανέργων Δημοσιογράφων με Σκοπό την Επανένταξή τους την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου"

Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από την υλοποίηση της παρούσας δράσης είναι:

  • Η κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων δημοσιογράφων με στόχο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
  • Η δημιουργία προϋποθέσεων στον πληθυσμό των ωφελουμένων ανέργων δημοσιογράφων να λειτουργήσουν στο νέο και διαμορφούμενο περιβάλλον δημοσιογραφίας που έχει αναπτυχθεί, όπου τα παραδοσιακά μέσα αντικαθίστανται με νέα των οποίων η λειτουργία διέπεται από τη συνεχή ενημέρωση και χρήση των νέων τεχνολογιών σε περιβάλλον του WorldLiveWeb.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Ωφελούμενοι από τη δράση είναι άνεργοι δημοσιογράφοι μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Εύβοιας (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.ΕΛ.Ε.), και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν από την ΕΣΗΕΑ στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (εφεξής "οι Ωφελούμενοι").

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση δεξιοτήτων ΤΠΕ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος.

Διάρκεια Προγράμματος και Εκπαιδευτικό Επίδομα

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ είναι τριακόσιες (300) ώρες. Το ωριαίο κόστος εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο είναι πέντε 5,00ευρώ και το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 1.500 ευρώ

Αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από 22 Μαΐου έως και 11 Ιουλίου 2014, στο site http://www.voucher.gov.gr και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με το ΣΕΒ - ΙΒΕΠΕ.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ