ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 


Το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ έχει υποβάλλει το 2009 προσφορές για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 250 Δ.Ω., στα πλαίσια της προκήρυξης με αρ. 05/2009 «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Η όλη διαδικασία, εκ μέρους του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, βρίσκεται ακόμη στη φάση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ