Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Εκπαιδευτείτε από τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ, πιστοποιηθείτε από διαπιστευμένους Φορείς, κάντε πρακτική στις επιχειρήσεις του ΣΕΒ και λάβετε εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 2.600€!

Το πρόγραμμα προβλέπει:

 1.  Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε μια από τις 60 ειδικότητες των παρακάτω κλάδων:
  • Εμπόριο
  • Logistics
  • Έργα Υποδομής & τεχνικά επαγγέλματα
  • Τουρισμός
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
  • Τρόφιμα – Ποτά
  • Ενέργεια
  • Αγροτικός Τομέας
  • Βιομηχανία
 2. Πρακτική άσκηση 500 ωρών
 3. Υποστήριξη και συμβουλευτική
 4. Πιστοποίηση γνώσεων από διαπιστευμένους Φορείς
 5. Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€
 6. Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 23.000 άτομα, γεννηθέντες από 01.01.1952 έως και 31.12.1987, οι οποίοι:

 1. Είναι κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 2. Δεν έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Για υποψήφιους:

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα πρέπει:

 1. Nα υποβάλλετε έως 30/12/2016 αίτηση στο http://www.voucher.gov.gr/
 2. Για να εξασφαλίσετε τη θέση πρακτική που σας ταιριάζει στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Προκήρυξη

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ