Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου EMBRACIVE

 

 

Με εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον έληξε στις 16 Απριλίου η περίοδος υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις για συμμετοχή στελεχών τους σε κατάρτιση με αντικείμενο τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η κατάρτιση, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EMBRACIVE, απευθύνεται 90 στελέχη επιχειρήσεων, θα διεξαχθεί σε σειρά 6 σεμιναρίων διάρκειας 8 ωρών το καθένα την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου τα οποία θα υλοποιηθούν από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.


Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προσδοκία φτάνοντας τον αριθμό των 84 επιχειρήσεων και των 173 στελεχών, σχεδόν διπλάσια από τις προβλέψεις του προγράμματος. Το έντονο αυτό ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα για εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις ως βασικό συστατικό για την ανάπτυξη τους. Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ διαμορφώνει τον τελικό κατάλογο των στελεχών που θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, καθώς και την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής των σεμιναρίων. Για όσα στελέχη, λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης όλων των αιτημάτων συμμετοχής, δεν θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια εξετάζεται ήδη η δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων και η διανομή του σχετικού υλικού.


Οι επιχειρήσεις και τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια θα ενημερωθούν λεπτομερώς εντός των επομένων ημερών


Αθήνα 22 Απριλίου 2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ ως επικεφαλής εταίρος για την υλοποίηση της εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα διαφορετικότητας που διενεργείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace”

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


Επιχειρήσεις/φορείς ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου οικονομικής δραστηριότητας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να δηλώσουν συμμετοχή σε δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Diversity Management in the Workplace)

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση των εννοιών διαφορετικότητα, ισότητα, διακρίσεις, συμπερίληψη, τις διαστάσεις της διαφορετικότητας, τα οφέλη από την επιτυχή διαχείριση της, και τις διαστάσεις εφαρμογής μέσα από επιλεγμένες καλές πρακτικές που αφορούν τη διαχείριση της διαφορετικότητας κατά την προσέλκυση και επιλογή, την διαχείριση προσωπικού και την αποφυγή συγκρούσεων λόγω διαφορετικότητας.


Η εκπαιδευτική δράση αποτελείται από σεμινάρια κατάρτισης διάρκειας 6 ωρών – 2 ημερών. Συνολικά θα υλοποιηθούν πραγματοποιηθούν 6 εκπαιδευτικά σεμινάρια το διάστημα Απριλίου-Ιουλίου 2021, στα οποία προβλέπεται να συμμετάσχουν 90 άτομα. 

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή μέχρι 3 στελεχών ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου ή αντικειμένου απασχόλησης, το αργότερο μέχρι τις  16-04-2021επιλέγοντας η ίδια την προτεραιότητα συμμετοχής. 

Για εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή των στελεχών σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace” παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:


  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Γιατί να συμμετάσχουμε στην κατάρτιση;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης εξασφαλίζει δωρεάν επιμόρφωση έως 3 στελέχη για κάθε επιχείρηση με αντικείμενο τη διαχείριση της διαφορετικότητας. Για τις επιχειρήσεις η επιτυχημένη διαχείριση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον εξασφαλίζει αξιοσημείωτα οφέλη τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:

 • Βελτίωση της δυνατότητας προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων και διαμόρφωση μιας σύγχρονης εικόνας εργοδότη
 • Ενίσχυση της ικανοποίησης, της δέσμευσης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης στις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών πελατών  
 • Δυνατότητα συνεργασίας με μεγάλες διεθνείς εταιρίες που απαιτούν από τους συνεργάτες τους πολιτικές διαχείρισης διαφορετικότητας.  
 • Βελτίωση καινοτομικής ικανότητας της επιχείρησης   
 • Ενίσχυση της εικόνας/φήμης κοινωνικής υπευθυνότητας της επιχείρησης
 • Βελτίωση των εταιρικών αποτελεσμάτων
 • Ένταξη στις πρωτοπόρες επιχειρήσεις με την υιοθέτηση προοδευτικών  πρακτικών και συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικο

 

Τι περιλαμβάνει και πότε θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση 

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από εκπαιδευτικά σεμινάρια συνολικής διάρκειας 6 ωρών (8 εκπαιδευτικών) που θα υλοποιηθούν σε δύο ημέρες και θα περιλαμβάνουν μέσα από μια σειρά διαδραστικών δραστηριοτήτων τις ακόλουθες κύριες ενότητες:

 1. Βασικές έννοιες και ορισμοί  
 2. Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τη διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις
 3. Ανάλυση καλών πρακτικών διαχείρισης της διαφορετικότητας
 4. Εργαλειοθήκη για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στις Επιχειρήσεις
 5. Ολοκληρωμένη παρέμβαση που να αφορά τη διαχείριση της διαφορετικότητας σε μια ‘υποθετική’ επιχείρηση
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 6 σεμινάρια,  μεταξύ Απριλίου-Ιουλίου 2021 και προβλέπεται να συμμετάσχουν συνολικά 90 άτομα.

Σημαντική σημείωση: Δεδομένων των περιορισμών λόγω της πανδημίας covid 19, που υφίστανται κατά το χρόνο προετοιμασίας του προγράμματος κατάρτισης, ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την εξ’ αποστάσεως σύγχρονη κατάρτιση με χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών επικοινωνίας. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν ενδέχεται η κατάρτιση να διεξαχθεί και δια ζώσης για όσους/ες το επιθυμούν. 

Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στην κατάρτιση;

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μέσα από το αρμόδιο τμήμα τους, πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής από τις 22/03/2021, έως τις 16/04/2021. Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλλει αίτημα για μέχρι τρείς (3) θέσεις, επιλέγοντας η ίδια την προτεραιότητα συμμετοχής για τα στελέχη που θα αιτηθεί συμμετοχή. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις, το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ θα επιλέξει τους συμμετέχοντες κατά πρώτον διασφαλίζοντας τουλάχιστον μία θέση ανά επιχείρηση και για τις εναπομένουσες θέσεις κατανέμοντας τες ανάλογα με τον αριθμό προσωπικού κάθε επιχείρησης. Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν το αργότερο έως τις 26 Απριλίου 2021 για τον αριθμό των στελεχών τους που θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση, καθώς και για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες κατάρτισης. 

Υπάρχουν δεσμεύσεις για να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα για τα στελέχη που θα παρακολουθήσουν  το πρόγραμμα γίνεται εντελώς δωρεάν. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των συμμετεχόντων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των στελεχών τους για την κατάρτιση 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMBRACIVE 

 

Τι είναι το EMBRACIVE – Στόχοι και Επιδιώξεις

Το “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace” είναι ένα καινοτόμο έργο συγχρηματοδοτούμενο από την  ευρωπαϊκή ένωση, διάρκειας 24 μηνών (2020-2022). Βασικός του στόχος είναι η προώθηση της διαφορετικότητας στον επιχειρηματικό τομέα στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και η προώθηση της Χάρτας Διαφορετικότητας. Μόνο μέσω της βαθιάς κατανόησης του τρόπου διαχείρισης της διαφορετικότητας, οι επιχειρήσεις μπορούνε να την «αγκαλιάσουνε» και να την εντάξουνε στις πολιτικές και τη λειτουργία τους, λαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στις διεργασίες τους. 

Έτσι, μέσω του έργου EMBRACIVE φιλοδοξούμε, εντοπίζοντας τις προκλήσεις και τις ανάγκες των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο θέμα, να  εφοδιάσουμε τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν  με τα κατάλληλα μεθοδολογικά  εργαλεία, προκειμένου να ενσωματώσουν τις αρχές Διαφορετικότητας στις επιχειρηματικές πρακτικές τους. Το έργο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενισχύσουν τις ικανότητες τους στη διαχείριση της διαφορετικότητας δημιουργώντας  καλύτερους και αποτελεσματικότερους χώρους εργασίας.  

Το EMBRACIVE στοχεύει στην προώθηση της μη διάκρισης και την καταπολέμηση του ρατσισμού και κάθε μορφής μισαλλοδοξίας, λειτουργώντας, υποστηρίζοντας και προωθώντας τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την Κύπρο με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Δημιουργώντας μια πρακτική εργαλειοθήκη για τη διαχείριση της διαφορετικότητας.
 • Ενισχύοντας γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες διευθυντικών στελεχών και στελεχών τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) αναφορικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας, μέσω επιμορφωτικών δράσεων κατάρτισης και διακρατικής ανταλλαγής γνώσης και καλών πρακτικών.
 • Εφαρμόζοντας πιλοτικά εφαρμογή την Εργαλειοθήκη Διαχείρισης της Διαφορετικότητας σε ένα μικρό δείγμα επιχειρήσεων για να ελεγχθεί η συνάφεια και η δυνατότητα εφαρμογής της.
 • Προωθώντας την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από ελληνικές και κυπριακές εταιρείες μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, ενημερωτικών δελτίων, site και κοινωνικών μέσων.

Το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα:

 • Να αποτελέσει ένα εργαλείο λειτουργίας για την υποστήριξη επιχειρήσεων στην εφαρμογή των αρχών της  διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Την καλύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών πρακτικών διαχείρισης  της διαφορετικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις ΜΜΕ και τις επιπτώσεις τους.
 • Την αύξηση της επίγνωσης σε θέματα διαφορετικότητας των διευθυντικών στελεχών, και των στελεχών που εργάζονται στα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Οι Εταίροι Υλοποίησης του Έργου EMBRACIVE

 • Ινστιτούτο Βιομηχανικής & Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης: ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ (Ελλάδα)
 • Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα)
 • Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ΚΕΑΝ (Ελλάδα)
 • Center for Social Innovation : CSI (Κύπρος)

ivepe

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Project EMBRACIVE επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://embracive.eu/

 

eu

 

Disclaimer:“The content of this page represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.”

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ