Το τεύχος του περιοδικού Marketing Week που κυκλοφόρησε στις 30 Ιανουαρίου 2017 φιλοξενεί εκτεταμένο και ενδιαφέρον αφιέρωμα στην εταιρική υπευθυνότητα με γενικό τίτλο "όταν οι εταιρείες προσφέρουν Γνώση".

Tο ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ ήταν εκεί:  

Θέκλη Πουλούκη, Γενική Διευθύντρια ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ "Η πιο ανταποδοτική δράση μιας επιχείρησης προς την κοινωνία"
poulouki fotoΕίναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων μετριούνται πλέον και με κοινωνικούς δείκτες. Εύλογο είναι λοιπόν οι επιχειρήσεις να επιδιώκουν να συνδυάσουν αποτελεσματικά την εταιρική τους απόδοση και με την συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσοντας αξίες και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας. Τα προγράμματα ΕΚΕ που βασίζονται στην εκπαίδευση δεν παρέχουν απλώς βοήθεια στους ωφελούμενους, αλλά υποστήριξη. Τους δίνουν τα εφόδια για να συγκροτηθούν και να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση των συνθηκών της κοινωνικής και εργασιακής τους ζωής. Αυτή είναι η πιο ανταποδοτική δράση προς την κοινωνία που μπορεί να αναλάβει μια επιχείρηση με την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΚΕ και παράλληλα η καλύτερη διαφήμιση του κοινωνικού της προσώπου.
 
[Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως υπεύθυνων πολιτών, ανταποκρινόμενες στις έκτακτες ανάγκες της κρίσης. Μέσα από τη δράση τους, προκύπτει μία ενδιαφέρουσα παράμετρος, η οποία συνάδει με το στρατηγικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την πραγματικότητα: Η προσπάθεια επιμόρφωσης, κατάρτισης και γνωστικής υποστήριξης της κοινωνίας.] Marketing Week 30.01.2017

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ