Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 26ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Forum για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, που φέτος διεξήχθη στην πόλη της Θεσσαλονίκης στις 25-28 Οκτωβρίου 2017.

 
Στις διεργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν περίπου 250 εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων από 25 χώρες, καθώς και πολιτικοί-θεσμικοί φορείς από την Ευρώπη.


Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είχε δυναμική παρουσία με keynote speakers τις δυο μέρες του συνεδρίου ενώ παράλληλα φιλοξένησε το event “Parallel Session for Leaders and Managers” στις εκπαιδευτικές του δομές.

Η κα Άννα Μαμαλάκη (μέλος Δ.Σ. ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και καταξιωμένο στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού) σε μία εξαιρετική παρουσίαση που έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει μία συζήτηση ουσίας αναφορικά με το ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, έκανε σαφές πως η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δέσμευση, την δημιουργία κινήτρων, τη δημιουργικότητα, την αποδοτικότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Ο κ. Ηρακλής Σιούλης (Δ/ντης Ανάπτυξης ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ), συμμετείχε στο κεντρικό πάνελ με τους κ.κ. Joachim James Calleja (Διευθυντής CEDEFOP), Joao Santos (Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Ένταξης) και Δημήτριο Μπαξεβανάκη (Υφυπουργός Παιδείας), όπου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα για τις δυνατότητες και το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη, όπως:

  • Η σημασία της τεχνικής – επαγγελματικής κατάρτισης στην οικονομία
  • Η αναβάθμιση του προφίλ και του ρόλου της επαγγελματικής κατάρτισης
  • Η ανάγκη για μετασχηματισμό των σχολείων και των περιγραμμάτων σπουδών
  • Η ενδυνάμωση των σπουδαστών με Δια Βίου Δεξιότητες και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών και η κατάρτιση τους σε συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας
  • Το προφίλ του εργαζόμενου που χρειάζονται οι επιχειρήσεις του μέλλοντος
  • Η συνεργασία του χώρου της Εκπαίδευσης και της Βιομηχανίας σε θέματα βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθητείας
Μεταξύ των συμπερασμάτων του συνεδρίου αναδείχθηκε η ανάγκη για πιο ουσιαστική συνεργασία της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης, προς την κατεύθυνση να ενισχυθούν σπουδαστές και εργαζόμενοι με “Skills for Life” σε μία συνεχή διεργασία επιμόρφωσης και προσωπικής ανάπτυξης, που θα τους καταστήσει ικανούς να προσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον και άτρωτους στον κίνδυνο του εργασιακού – κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Για περισσότερα: http://efvet-conference.eu/ 

Δείτε εδώ στιγμιότυπα από το Parallel Session for Leaders and Managers που υλοποιήθηκε στο ΙΒΕΠΕ Θεσσαλονίκης.