Στις 14 Μαΐου 2019 το ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ και η p-consulting.gr υλοποίησαν το 1ο focus group του έργου MagicSens στην Πάτρα. Η ομάδα απαρτιζόταν από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στελέχη Ειδικής Αγωγής και Παράλληλης Στήριξης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η συνάντηση έγινε στις εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ στο κέντρο της Πάτρας.

 

Το πρόγραμμα MagicSens είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA2 και αφορά στη δημιουργία ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού προγράμματος με τεχνικές και καλές πρακτικές για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για το πως μπορούν να στηρίξουν και να ενισχύσουν μαθητές που εμφανίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Συμμετέχουν φορείς από Ρουμανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του focus group αναλύθηκαν οι τρόποι, που οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών τους, αλλά και οι διαδικασίες που ακολουθούν και αντάλλαξαν εμπειρίες μεταξύ τους. Επιπλέον υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση για τη σχέση γονέα και δασκάλου καθώς και για τα προβλήματα που εμφανίζονται στο σύστημα.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, ενώ το πρωτόκολλο τυπικά εμφανίζεται αρκετά ολοκληρωμένο, η υλοποίησή του μπορεί να δεχτεί αρκετές παρεμβάσεις ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερα είδη μαθησιακών δυσκολιών. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί πέραν του μαθήματος επιλογής «Ειδική Αγωγή» στο Πανεπιστήμιο, δεν υποχρεούνται σε κάποια άλλη μετεκπαίδευση για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Έτσι ενώ ο δάσκαλος μπορεί εύκολα να εντοπίσει το είδος της Μαθησιακής Δυσκολίας στο μαθητή, υπολείπεται σε δεξιότητες και τεχνικές αφενός για το κομμάτι το μαθησιακό αλλά και της ένταξης. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε κάθε Δημοτικό Σχολείο (κάτι που θα αλλάξει άμεσα καθώς οι προσλήψεις τους ήδη έχουν ξεκινήσει). Είναι αρκετά ικανοποιητικό όμως που οι δάσκαλοι που συμμετείχαν στο focus group έχουν εις βάθος γνώση για το τι γνωρίζουν αλλά και τι πρέπει να μάθουν, προκειμένου να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικοί στο ολοένα και αυξανόμενο φαινόμενο της ύπαρξης μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν εις βάθος γνώση για το τι γνωρίζουν αλλά και τι πρέπει να μάθουν και το MagicSens θα τους δώσει αυτή τη δυνατότητα…


Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε: https://magicsens.eu