Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη ετήσια συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SocialNeet, στο Τέρνι της Ιταλίας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μαζί με το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, εκπρόσωποι όλων των εταίρων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Σλοβενία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Ιταλών εταίρων.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SocialNeet είναι μια πρωτοβουλία οκτώ φορέων από επτά χώρες της Ευρώπης, που αποσκοπεί στη δημιουργία απασχόλησης για νέους κάτω των 30 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης ή/και εκπαίδευσης (NEETs - not in Employment and not in Education or Training).

Σκοπός της δεύτερης ετήσιας συνάντησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος SocialNeet, ήταν η παρακολούθηση της προόδου των έργων του προγράμματος και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος των δράσεων για την ορθή πορεία του προγράμματος. Η άμεση επικοινωνία και το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, είχε ως αποτέλεσμα την τελέσφορο έκβαση των διαδικασιών του εν λόγω Ευρωπαϊκού προγράμματος.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ