Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ συμμετείχε ως κύριος χορηγός στο Βιομηχανικό Συνέδριο που διοργάνωσε ο ΣΕΒ στις 23 – 24 Μαΐου 2016, με θέμα: «Η Ελλάδα πέρα από την Κρίση. Ισχυρή Βιομηχανία για Καινοτομία, Ανάπτυξη και Δουλειές».

Με βασικά μηνύματα «Παράγουμε αξία. Εξάγουμε παντού. Δημιουργούμε δουλειές» στο Συνέδριο εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες παρεμβάσεις για μία βιομηχανική στρατηγική στην Ελλάδα.
Σημαντικοί άξονες του Συνεδρίου ήταν οι ακόλουθοι:
  • Γιατί να επιλέξω την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, όπου θα συζητηθούν η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές περιβάλλον, τα μαθήματα από την Ενιαία Αγορά και οι προκλήσεις για το μέλλον. 
  • Πώς θα επενδύσω στην Ελλάδα, με εντοπισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος που αφήνει η κρίση και την αντιμετώπιση των αιτιών και συνεπειών της, ως θεμέλιος λίθος της οικονομικής επανεκκίνησης.
  • Πού θα επενδύσω με επίκεντρα το νέο υπόδειγμα της κυκλικής οικονομίας, ως ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη και το ρόλο των δυναμικών παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.
Με την ευκαιρία του Βιομηχανικού Συνεδρίου ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας δήλωσε: «Η Ελλάδα μετά την κρίση έχει ανάγκη από μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και ισχυρή βιομηχανία που δημιουργεί  αξία, ανάπτυξη, δουλειές και προσφέρει συλλογική προοπτική για μία ισχυρή οικονομία και μια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία.  Διαμορφώνοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ελληνική βιομηχανία ώστε να αναπτυχθεί και να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μπορούμε σταδιακά να δημιουργήσουμε επιπλέον 550.000 καλές, σταθερές δουλειές, με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο».

 

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου για το Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ 23-24 Μαΐου 2016.    

Διαβάστε εδώ τις Προτάσεις Πολιτικής του ΣΕΒ για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Διαβάστε εδώ τις Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΒ στα Η.Μ.Ε.