Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ συμμετείχε ως χορηγός στο 1ο Process Safety Management Conference.

Το 1ο Process Safety Management Conference είχε σκοπό να πληροφορήσει τις εταιρείες που διαχειρίζονται επικίνδυνα υλικά ή λειτουργούν σε επικίνδυνες συνθήκες για τους τρόπους που πρέπει να υιοθετήσουν προκειμένου να:
  • Μειώσουν την πιθανότητα και τις συνέπειες δυσμενών γεγονότων απελευθέρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών,
  • πετύχουν τον στόχο τους για καλύτερες επιδόσεις ασφαλείας, αντικαθιστώντας πάντα το “επικίνδυνο” από το “λιγότερο επικίνδυνο” και εφαρμόζοντας κανόνες και αρχές που οδηγούν στη βελτίωση της εγγενούς ασφάλειας.
  • Το συνέδριο θα επικεντρωθεί, επιπλέον, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις σχετικές επιθεωρήσεις του εξοπλισμού, αφού προαπαιτούμενο για μηδενικά ατυχήματα είναι η υπευθυνότητα των εργαζομένου σχετικά με την ασφάλειά του, την ασφάλεια των γύρω του και του εξοπλισμού που διαχειρίζεται.
Στο 1ο Process Safety Management Conference:
  • Παρουσιάστηκαν insights και best practices εταιρειών που δεσμεύονται ως προς τη βιομηχανική τους ασφάλεια, επιδρώντας θετικά και στην ανταγωνιστικότητά τους.
  • Ανταλλάχθηκαν εμπειρίες και τεχνογνωσία από τους πλέον ειδικούς για το θέμα της βιομηχανικής ασφάλειας και συζητούνται οι τρέχουσες προκλήσεις.
  • Παρουσιάστηκανκαι αναλύονται οι σχετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις.
  • Παρουσιάστηκανcase studies σχετικά με τις στρατηγικές υποβολής εκθέσεων για περιστατικά “παραλίγο ατυχημάτων - near misses”, καθώς και τα πρότυπα που εφαρμόζονται για τη διαχείρισή τους.
  • Δειξήχθηκαν διαδραστικές συζητήσεις για τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τις τελευταίες τεχνολογίες και λύσεις βιομηχανικής ασφάλειας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, το συνέδριο υποδέχτηκε θεσμικά στελέχη, σύσσωμη τη βιομηχανική κοινότητα, καθώς και τους προμηθευτές των καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών για να παρουσιάσουν πρακτικές προτάσεις και λύσεις και να αναδείξουν φωτεινά παραδείγματα.
Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, ανταποκρινόμενο στην αποστολή του να στηρίξει τη Βιομηχανία της Ελλάδας μέσω της κατάρτισης των στελεχών της στα θέματα Βιομηχανικής Ασφάλειας που εξειδικεύεται, υποστήριξε με την παρουσία του το Συνέδριο.