Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ συμμετείχε ως χορηγός στο συνέδριο "Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη" που διοργανώθηκε στις 30 Μαρτίου 2016.

Για 3η συνεχή χρονιά, το Marketing Week διοργάνωσε το μεγαλύτερο Πανόραμα δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Με στόχο τη «γεφύρωση» του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης στον τομέα της ΕΚΕ, η διοργάνωση συγκέντρωσε την παρουσίαση του μεγαλύτερου αριθμού προγραμμάτων ΕΚΕ, με τις εταιρείες να εξηγούν τη στρατηγική και φιλοσοφία πίσω από αυτά. 

Αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν η συγκέντρωση πολύτιμης γνώσης για τον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας μέσα από πραγματικά παραδείγματα. Οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις τους αναλυτικά, σε αντίθεση με την απλή αναφορά που γίνεται συνήθως στο θεωρητικό πλαίσιο των πολυπληθών συζητήσεων γύρω από την Εταιρική Υπευθυνότητα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πανόραμα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, μια πολύτιμη πλατφόρμα αποτύπωσης των δράσεων ΕΚΕ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ συμμετείχε ως υποστηρικτής του Συνεδρίου αντιλαμβανόμενο τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη σημερινή εποχή. 

Παράλληλα, η Γενική Διευθύντρια του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, κα. Θέκλη Πουλούκη, πραγματοποίηση ομιλία με τίτλο «Προγράμματα δωρεάν επαγγελματικής κατάρτισης ως διέξοδος από την ανεργία», προτρέποντας τις επιχειρήσεις να εντάξουν την κατάρτιση στα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, με στόχο να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ των ομάδων-στόχων στην απαιτητική αγορά εργασίας.