Βασικές Απαιτήσεις Εργατικής Νομοθεσίας από το ΣΕΠΕ

κατά τη διενέργεια ελέγχων των επιχειρήσεων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας, σε Τεχνικούς Ασφαλείας, σε υποψήφιους τεχνικούς ασφαλείας και σε όλα τα στελέχη και μέλη επιτροπών Υ&Α με τα οποία συνεργάζεται ένας Τεχνικός Ασφαλείας.

Στόχοι του Προγράμματος

Η εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορά τα θέματα ασφάλειας και υγείας, την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Μεθοδολογία σύνταξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικών κίνδυνων(Ν. 3850/2010) ΓΕΕΚ με το εργαλείο OIRA
  • Βιβλίο ΤΑ και ΙΕ υποδείξεων
  • Βιβλίο ατυχημάτων
  • Τεκμηρίωση εκπαίδευσης εργαζομένων
  • Αρχείο ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλόλητας

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός patra-ergasiaka-safety
Τίτλος Βασικές Απαιτήσεις Εργατικής Νομοθεσίας από το ΣΕΠΕ
Περιγραφή κατά τη διενέργεια ελέγχων των επιχειρήσεων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας
Διάρκεια (Δ.Ω.) 12

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ