Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων Υγραερίου Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Εγκαταστάσεων

Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει τις απαιτήσεις της υποχρεωτικής επιμόρφωσης του προσωπικού βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας (ΦΕΚ 477Β/1993 και ΦΕΚ 1257Β/2003).

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Έννοιες, Ορισμοί, Χαρακτηριστικά Υγραερίου (LPG)
  • Καύση υγραερίου
  • Σύντομη περιγραφή Συστήματος διακίνησης υγραερίου
  • Κανονισμός συντήρησης εσωτερικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων

          - Δεξαμενές
          - Όδευση
          - Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
          - Συνδέσεις σωλήνων (συγκολλήσεις, λυόμενες συνδέσεις)
          - Αντιδιαβρωτική προστασία
          - Βάνες δικτύου
          - Αερισμός χώρων
          - Διατάξεις υποβιβασμού πίεσης – ασφαλιστικές διατάξεις (gas-train)
          - Καυστήρες / Λέβητες - Παραγωγικός Εξοπλισμός

  • Ασφάλεια

          - Ανάφλεξη υγραερίου
          - Ανιχνευτές υγραερίου

  • Λειτουργία δικτύου

          - Τροφοδότηση με αέριο (gas – in)
          - Καθαρισμός δικτύου (gas – free)
          - Χειρισμοί βανών
          - Μέτρηση ποσοτήτων υγραερίου

  • Συντήρηση δικτύου

          - Έλεγχος δεξαμενών
          - Έλεγχος δικτύου (διαρροές – διαβρώσεις)
          - Έλεγχος λειτουργίας βανών
          - Έλεγχος καλής λειτουργίας ρυθμιστικών και ασφαλιστικών διατάξεων

  • Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης/φωτιά
          - Διαρροή χωρίς φωτιά
          - Πυρκαγιά πλησίον της εγκατάστασης
Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός patra-ugraerio
Τίτλος Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων Υγραερίου Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Εγκαταστάσεων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 20

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ