Τεχνική Ορολογία

Σκοπός

Είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα στο επαγγελματικό/επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω μελέτης αυθεντικών καθημερινών περιστάσεων του επαγγελματικού χώρου.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους έχουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1 αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση με συγκεκριμένες εφαρμογές της, για να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα στο χώρο εργασίας.

Μεθοδολογία

 • Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση της γλώσσας και του εξειδικευμένου λεξιλογίου
 • Επικοινωνιακή προσέγγιση και αναλύσεις περιστάσεων
 • Ομαδικές εργασίες και αναλύσεις περιστάσεων
 • Πρακτική άσκηση στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου με αυθεντικό υλικό

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Περιγραφή των εργασιών αρμοδιοτήτων
 • Περιγραφή της δομής μιας εταιρείας και συνεργατών
 • Διευθετήσεις και τηλεφωνήματα
 • Παρουσιάσει σχεδίων, ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Αλληλογραφία, αναφορές και έγγραφα
 • Περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και διαπραγμάτευση
 • Διενέργεια αποτελεσματικών παρουσιάσεων
 • Αξιοποίηση πληροφοριών, γραφημάτων και διαγραμμάτων
 • Κοινωνικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση επισκεπτών
 • Χειρισμός επιχειρηματικής γλώσσας ώστε να μπορεί να συμμετέχει με άνεση και ευχέρεια σε επαγγελματικές συναντήσεις.
 • Βασικές οικονομικές συναλλαγές και παροχή υπηρεσιών

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 208.02
Τίτλος Τεχνική Ορολογία
Διάρκεια (Δ.Ω.) κατόπιν συνεννόησης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ξένες Γλώσσες

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ