Οργάνωση και Διοίκηση Δικτύων Διανομής

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές έννοιες και αρχές στη διαχείριση δικτύων διανομής
 • Να κατανοήσουν τις μεθόδους σχεδίασης και χρήσης των κατάλληλων καναλιών διανομής
 • Να εξασκηθούν στον σχεδιασμό δικτύων διανομής σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες
 • Να εξασκηθούν στην ενσωμάτωση των δεικτών απόδοσης στα κανάλια διανομής
 • Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν υποψήφιους συνεργάτες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που συμμετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση των δικτύων διανομής, σε υπεύθυνους και προσωπικό αποθηκών, στελέχη εταιρειών Logistics και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται, συμμετέχει ή υποστηρίζει σχετικές δραστηριότητες.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

ΗΜΕΡΑ 1

 • Εισαγωγή. Παρουσίαση του τι είναι κανάλι διανομής και γιατί αναπτύσσονται τα κανάλια διανομής
 • Στόχοι και στρατηγικές καναλιών διανομής
 • Εξέλιξη των καναλιών του Marketing
 • Δομή δικτύων της αλυσίδας διανομής
 • Η σημασία των καναλιών διανομής σε μια επιχείρηση
 • Πληροφόρηση και μορφές συνεργασίας στα κανάλια διανομής
 • Ροή στα κανάλια διανομής και σχεδιασμός
 • Παράγοντες σχεδιασμού και μεθοδολογία σχεδιασμού καναλιών διανομής
 • Λειτουργίες καναλιών διανομής
 • Μελέτη περίπτωσης

ΗΜΕΡΑ 2

 • Τύποι δομής καναλιών διανομής
 • Ροές στα κανάλια διανομής
 • Ενδιάμεσοι και ο ρόλος τους στα κανάλια διανομής
 • Στρατηγικές επιλογές έντασης διανομής
 • Σύνδεση της διανομής με πωλήσεις και marketing
 • Προγραμματισμός διανομής
 • Μέτρηση απόδοσης καναλιού διανομής
 • Εφαρμογή κόστους καναλιού διανομής
 • Βαθμός ολοκλήρωσης του δικτύου διανομής
 • Μελέτη περίπτωσης

ΗΜΕΡΑ 3

 • Σύστημα φυσικής διανομής των προϊόντων, δίκτυα διανομής, σύστημα μεταφορών.
 • Τα κανάλια διανομής στο μέλλον & σύγχρονες εξελίξεις
 • Οι νέες Τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της διανομής και του εμπορίου.
 • Λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο ως μέλη του δικτύου διανομής
 • Κανάλια του τομέα υπηρεσιών
 • Outsourcing και προοπτικές
 • Αξιολόγηση υποψηφίων συνεργατών
 • 3rd PL & 4th PLs
 • 5th PLs
 • Μελέτες περίπτωσης αξιολόγησης

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 201.01
Τίτλος Οργάνωση και Διοίκηση Δικτύων Διανομής
Διάρκεια (Δ.Ω.) 20

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ