Πρόβλεψη Παραγγελιών και Έλεγχος Αποθεμάτων

Σκοπός

Οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διαφορετικές μεθοδολογίες για την αποδοτική διαχείριση των αποθεμάτων. Να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης μέσω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων. Να αξιολογούν τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου. Να θέτουν μηχανισμούς ελέγχου για τις διαφορετικές μεθόδους

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Παραγγελιών και Προμηθειών, Υπεύθυνους Διανομών & Παραγωγής, Στελέχη αποθήκης, Logistics Managers, και γενικά σε όλους εκείνους που θα θέλανε να μάθουν για τις αρχές που διέπουν τα σύγχρονα συστήματα πρόβλεψης και αναπλήρωσης του αποθέματος.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή. H Διοίκηση της Ζήτησης
 • Ο προγραμματισμός της Ζήτησης - Φάσεις προγραμματισμού
 • Βασικές έννοιες αποθεμάτων και παράγοντες επιρροής
 • Διαχείριση αποθεμάτων και κόστος διατήρησης
 • Παραγγελίες προμηθευτών
 • Ανάλυση Pareto & ΑΒC Analysis
 • Συστήματα pull /push Λιτής διαχείρισης
 • Πρόγνωση ζήτησης και μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων
  • Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας
  • Σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας
  • Μικτό σύστημα επιλεκτικής αναπλήρωσης
 • Σημείο Αναπαραγγελίας
 • Παρακολούθηση πωλήσεων έναντι προβλέψεων
 • Ποιοτικός έλεγχος και μείωση κόστους
 • Δείκτες παραγωγικότητας (ΚPIs)
 • ΜRP Systems
 • JIT Systems
 • Case Study

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 201.02
Τίτλος Πρόβλεψη Παραγγελιών και Έλεγχος Αποθεμάτων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ