Γραμματεία Διοίκησης

Mε πιστοποίηση - Certified Professional Secretary

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης στελεχών που υποστηρίζουν τα μεσαία στελέχη ή/και επιχειρηματίες Οργανισμών, Επιχειρήσεων, κ.λπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το επάγγελμα της γραμματέως διοίκησης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

 • Η διείσδυση νέων τάσεων στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.
 • Ελληνική επιχειρηματική πρακτική.
 • Διεθνής επιχειρηματική πρακτική.
 • Ηθική και δεοντολογία επαγγέλματος γραμματέως βοηθού διοίκησης.

3. MANAGEMENT ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Προπαίδευση γραμματέως βοηθού διοίκησης, από επιχειρηματική μονάδα, για γνώση, συμμετοχή και δέσμευση της στη διαμόρφωση των διαχρονικά σταθερών εταιρικών αξιών.
 • Λειτουργίες management γραμματείας.
 • Σχεδιασμός γραμματείας.
 • Ανάλυση αποστολής γραμματείας
 • Καθορισμός στόχων γραμματείας.
 • Ανάλυση θετικών και αρνητικών στρατηγικά στοιχείων για υπηρεσίες, που θα παρασχεθούν σε τρίτους και οι οποίες εξυπηρετούν τη γραμματεία, κατηγοριοποίηση εργασιών ανάθεσης, ανάλυση προϋποθέσεων αποδοτικής ανάθεσης, ανάλυση νομικής φύσεως θεμάτων, εκτίμηση ωφελειών ή μη
 • Οργάνωση γραμματείας.
 • Αποστολή γραμματείας - Θέματα κάλυψης.
 • Γενικές/ειδικές αρμοδιότητες γραμματείας. 
 • Αρμοδιότητες εποπτεύοντα γραμματεία.
 • Οργανωτική διάρθρωση γραμματείας
 • Περιγραφή και προδιαγραφές θέσης γραμματέως βοηθού διοίκησης
 • Βασικός στόχος της θέσης 
 • Λάθη επικοινωνίας, που σχετίζονται με: το χρόνο, τα μέσα, τον τρόπο, την πληροφόρηση, τις διακοπές, την επανάληψη, τα συμπεράσματα και τις ψυχολογικές μεταπτώσεις του επικοινωνούντα.
 • Αντιπαραθέσεις - Διαδικασίες αντιμετώπισης. 
 • Οργάνωση κύριων και βοηθητικών χώρων γραφείου γραμματείας.
 • Εργονομική τοποθέτηση επίπλων, σκευών, εξοπλισμού γραφείου γραμματείας.
 • Δημόσιες Σχέσεις - Ρόλος και αποστολή.
 • Συσκέψεις, Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις.
 • Ανάλυση διαδικασιών αποτελεσματικής αρχειοθέτησης για ορθολογική διαχείριση τεκμηρίων 
 • Οφέλη ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης τεκμηρίων.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων.
 • Εγχειρίδια δραστηριοτήτων γραμματείας.
 • Αλληλογραφία - Ανάλυση 
 • Εκπαίδευση σε βασικά στοιχεία των εργαλείων management
 • Risk Management
 • Change Management
 • Crisis Management
 • Μεθοδολογία ανάθεση αρμοδιοτήτων στη γραμματέα βοηθό διοίκησης
 • Γενικό πλαίσιο υποχρεώσεων 
 • Κατηγορίες χρόνου
 • Η κατηγορία διοικητικός χρόνος
 • Βήματα αξιοποίησης χρόνου
 • Αξιολόγηση γραμματέως βοηθού διοίκησης, στα πλαίσια της λειτουργίας διεύθυνσης.

Πιστοποιητικό

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ καθώς επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό CERTIFIED PROFESSIONAL SECRETARIES.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.05
Τίτλος Γραμματεία Διοίκησης
Περιγραφή Mε πιστοποίηση - Certified Professional Secretary
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με ACTA
Διάρκεια (Δ.Ω.) 35

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

05Οκτ
05 Οκτ 2018 - 03 Νοε 2018
202.05
ΠΑΤΡΑ

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ