Τεχνικά Προσόντα και Γνώσεις Επιτυχημένου Πωλητή

Με πιστοποίηση - Certified Sales Professional

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους να αναλάβουν μια θέση πωλητή και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές ώστε να είναι επιτυχημένοι. Σημαντικό τμήμα της προετοιμασίας αυτής θα γίνει μέσω πρακτικής άσκησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται επαγγελματικά για τις πωλήσεις.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εμπόδια Επικοινωνίας
 • Σκοπός της επικοινωνίας - πώλησης 
 • Στόχος - αγοραστικά κίνητρα 
 • Βαθμός συνειδητοποίησης πελατών (ανεξάρτητα από οικονομική κατάσταση)
 • Πελάτης - Απαιτήσεις 
 • Απόφαση αγοράς - Συνεργασίας 
 • Αρνήσεις
 • Πελάτης Διαφημιστής - Πελάτης  Δυσφημιστής 
 • Νοοτροπία Πωλητή 
 • Επαγγελματισμός - επιρροή - αντίληψη - παρακίνηση 
 • Οπλοστάσιο του πωλητή 
 • Αντιρρήσεις: γιατί υπάρχουν;
 • Αντιμετώπιση αντιρρήσεων 
 • Τύποι πελατών - Φιλοσοφία του πωλητή 
 • Συνήθεις αντιρρήσεις - Αντιμετώπιση 
 • Συνήθεις τηλεφωνικές αντιρρήσεις 
 • Αντιμετώπιση ανταγωνιστών 
 • Προϋποθέσεις για κλείσιμο συμφωνίας 
 • Κλείσιμο συμφωνίας - Τρόποι 
 • Ενεργητικό - Παθητικό επιχειρήσεων 
 • Ασκήσεις πρακτικής αριθμητικής 
 • Νομικές μορφές επιχειρήσεων 
 • Κόστος

Πιστοποιητικό

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν πιστοποιητικό CERTIFIED SALES PROFESSIONAL.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 211.05
Τίτλος Τεχνικά Προσόντα και Γνώσεις Επιτυχημένου Πωλητή
Περιγραφή Με πιστοποίηση - Certified Sales Professional
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με ACTA
Διάρκεια (Δ.Ω.) 35

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ