Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security”

με πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ-ΕΟΠΠΕΠ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4892/1/76-γ’ 12-07-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 664/Β/17-5-2010), οι εργαζόμενοι ως προσωπικό ασφαλείας (Security) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την άδεια εργασίας (κατηγορία Α) απαιτείται πλέον να καταθέσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ν. 3707/2008).

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ ως πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίη-σης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και συμβεβλημένο με το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία οδηγούν μετά από εξετάσεις στην απόκτηση του πιστοποιητικού για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Σκοπός

Οι εκπαιδευόμενοι:

  • Θα μπορούν να συμμετάσχουν με επιτυχία στις εξετάσεις για να αποκτήσουν την Πιστοποίηση του ΚΕΜΕΑ/ΕΟΠΠΕΠ.
  • Θα παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από Πιστοποιημένο Φορέα του ΚΕΜΕΑ και του ΕΟΠΠΕΠ.
  • Θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις και δεξιότητές τους στο επάγγελμα του Προσωπικού Ασφαλείας (Security).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί:

  • Να εκδώσει νέα άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας – Security (Κατηγορίας Α’)
  • Να ανανεώσει την άδεια εργασίας του
  • Να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του!

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 Για να διαβάσετε το αναλυτικό θεματολόγιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 

Οι εισηγητές του Προγράμματος είναι έμπειροι Εκπαιδευτές της Ελληνικής Αστυνομίας Πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 206.01
Τίτλος Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security”
Περιγραφή με πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ-ΕΟΠΠΕΠ
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με KEMEA
Διάρκεια (Δ.Ω.) 105
Κόστος σεμιναρίου 300

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ