Εκπαίδευση Προσωπικού Αερολιμένων σε θέματα Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security”

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

1η Ημέρα (6ΔΩ)

 • Διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο. Βασική Ορολογία
 • Κοινοποίηση θεμάτων ασφαλείας. Διακίνηση διαβαθμισμένου υλικού
 • Υπόχρεοι σύνταξης προγράμματος και διαδικασιών ασφαλείας
 • Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς  στον τομέα της ασφάλειας. Αρμοδιότητες, ευθύνες και  συνεργασία με τις αρχές
 • Διαδικασίες αξιολόγησης - αντιμετώπισης απειλών και συμβάντων
 • Οργάνωση του τομέα ασφάλειας

2η Ημέρα (6ΔΩ)

 • Μέτρα ασφαλείας αερολιμένων και αεροπορικών εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια των αεροσκαφών
 • Νόμος  περί όπλων: Οπλοφορία, αναγνώριση όπλων, εκρηκτικών και λοιπών απαγορευμένων αντικειμένων
 • Επιβάτες και χειραποσκευές
 • Παραδιδόμενες αποσκευές
 • Αποστολές Φορτίων ταχυμεταφορών (courier) - επείγοντα μικροδέματα
 • Ταχυδρομείο

3η Ημέρα (6ΔΩ)

 • Εταιρικό ταχυδρομείο (co-mail) και υλικά (co-mat.) αερομεταφορέα
 • Τροφοδοσία, αποθέματα και εφόδια του αερομεταφορέα
 • Υλικά καθαρισμού, αποθέματα και εφόδια του αερομεταφορέα
 • Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Περιπολίες
 • Κατευθυντήριες γραμμές για τον εξοπλισμό ασφαλείας
 • Ευαισθητοποίηση- πληροφόρηση επιβατικού κοινού
 • Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών από μη κρατικούς φορείς

4η Ημέρα (6ΔΩ)

 • Απαγορευμένα αντικείμενα σε επιβάτες, χειραποσκευές, παραδιδόμενες αποσκευές και φορτίο - ταχυδρομείο
 • Διαδικασία έλεγχου πρόσβασης σε αερολιμένες
 • Ανθρωπινή συμπεριφορά και αντιδράσεις
 • Ικανότητα εμπιστευτικής επικοινωνίας
 • Χειρισμός ειδικών περιπτώσεων
 • Τεχνικές ελέγχου πλήθους 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 206.07
Τίτλος Εκπαίδευση Προσωπικού Αερολιμένων σε θέματα Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security”
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ