Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

Σκοπός

Η μετάδοση των κατάλληλων θεωρητικών γνώσεων, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αναγνωρίζουν τα διάφορα σύμβολα (κατά IEC) των δομικών στοιχείων των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και  να γνωρίζουν τους κανόνες σχεδίασης που διέπουν τα λειτουργικά σχέδια. Βασικό μέλημα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του σεμιναρίου είναι να κάνει ικανούς τους εκπαιδευόμενους να διαβάζουν-σχεδιάζουν λειτουργίες ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να εντοπίζουν βλάβες, καθώς επίσης και να αποκτήσουν δεξιότητες για την καλωδίωση των κυκλωμάτων και την αντιστοίχιση των συμβόλων και κανόνων σχεδίασης με βιομηχανικό ηλεκτρολογικό υλικό.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε νέους τεχνικούς συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Κατηγορίες ηλεκτρολογικών σχεδίων 
  • Λειτουργικό  σχέδιο
  • Κατασκευαστικό  σχέδιο
 • Τρόποι  σχεδίασης 
  • Πολυγραμμικός
  • Μονογραμμικός 
  • Σχηματικός
 • Διακριτικά στοιχεία σήμανσης υλικών 
 • Βασικοί κανόνες σχεδίασης 
 • Προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης μιας συσκευής  μέσα στον πίνακα αυτοματισμού
 • Βασικά ηλεκτρολογικά δομικά στοιχεία βιομηχανικών αυτοματισμών: Σύμβολα - λειτουργία 
 • Ηλεκτρολογικά σύμβολα σχεδίασης κατά ISO
 • Οργάνωση των φύλλων σχεδίου
 • Επεξηγηματικοί πίνακες - Τοπογραφικά σχέδια 
 • Ασκήσεις  σχεδίασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Ασκήσεις ανάγνωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 103.01
Τίτλος Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ