Προστασίες Υποσταθμών Υψηλής - Μέσης Τάσης / Ψηφιακοί Ηλεκτρονόμοι

Σκοπός

 • Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις προστασίες υποσταθμών Μέσης και Υψηλής Τάσης, από το στάδιο της εγκατάστασης μέχρι το στάδιο της συντήρησης και επισκευής. 
 • Να γνωρίσουν σε βάθος τα υλικά, τον εξοπλισμό και, ιδίως, τους μετασχηματιστές και άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όσον αφορά τα είδη, τη δομή και τη λειτουργία, ώστε να είναι ικανοί να εκτελέσουν οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης, συντήρησης και βελτίωσης, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ηλεκτρολόγους, τεχνολόγους και εργοδηγούς εγκαταστάτες - συντηρητές, οι οποίοι εκτελούν επεμβατικές ενέργειες και συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε υποσταθμούς Μέσης & Υψηλής Τάσης σε ηλεκτρολογικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και προστασίες αυτών.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Γενικά στοιχεία προστασιών
 • Κωδικοποίηση προστασιών κατά ANSI
 • Επιλογή ηλεκτρονόμων κατά εφαρμογή
 • Μετασχηματιστές (Τάσης, Έντασης, Μετρήσεων, Προστασιών) - Τυποποιήσεις, Υπολογισμοί ονομαστικών στοιχείων
 • Δευτερογενής προστασία
 • Διαφορική προστασία (μετασχηματιστών, γεννητριών, ζυγών, καλωδίων)
 • Προστασίες κινητήρων, γεννητριών, μετασχηματιστών, καλωδίων
 • Προστασίες δικτύου Μ.Τ.
 • Λειτουργικά προγράμματα
 • Επικοινωνίες - Εξοπλισμός επικοινωνιών
 • Εξοπλισμός δοκιμών
 • Αναφορές / Εκθέσεις δοκιμών (Test Reports)
 • Μορφοτροπείς / Transducer
 • Επεξήγηση εφαρμοσμένων λύσεων σε Υποσταθμούς Υψηλής - Μέσης Τάσης
 • Προστασία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μ.Τ. στη βιομηχανία

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 103.04
Τίτλος Προστασίες Υποσταθμών Υψηλής - Μέσης Τάσης / Ψηφιακοί Ηλεκτρονόμοι
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

10Απρ
10 Απρ 2019 - 12 Απρ 2019
103.04
ΑΘΗΝΑ
15Μαϊ
15 Μαϊ 2019 - 17 Μαϊ 2019
103.04
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
27Μαϊ
27 Μαϊ 2019 - 29 Μαϊ 2019
103.04
ΠΑΤΡΑ
05Ιουν
05 Ιουν 2019 - 07 Ιουν 2019
103.04
ΒΟΛΟΣ

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ