ΕΛΟΤ HD 384 - Έλεγχοι Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη

Σκοπός

Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία που τις διέπει με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες. Να ενημερωθούν στο τι αλλάζει και πως μπορούν να αξιοποιήσουν στοιχεία του προτύπου στους ελέγχους των εγκαταστάσεων. Επίσης, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργολήπτες ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή, νομοθετικό πλαίσιο, περιγραφή της δομής του ΕΛΟΤ HD 384.
 • Βασικοί όροι και ορισμοί από το πρότυπο.
 • Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο, παραδείγματα από την πράξη.
 • Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο, παραδείγματα εφαρμογής από την πράξη.
 • Χώροι με ειδικές απαιτήσεις. Τι προβλέπει το πρότυπο.
 • Έλεγχοι εγκαταστάσεων με χρήση νομοθετημένων  πρωτοκόλλων ελέγχου για αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους με βάση το πρότυπο και την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
 • Πραγματικές μετρήσεις σε εξοπλισμένο εργαστήριο με σύγχρονα όργανα ελέγχου και μετρήσεων με βάση τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 και της νέας ΥΔΕ.
 • Διαφορές ΚΕΗΕ και ΕΛΟΤ HD 384, βασικές περιπτώσεις από την πράξη.
 • Η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για την καθιέρωση των διατάξεων διαφορικού ρεύματος και της θεμελιακής γείωσης.
 • Η πρόσφατη νομοθεσία για τον κρατικό ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρολογικών εργασιών και ηλεκτρολόγων,
 • Οι απαιτήσεις του νέου προεδρικού διατάγματος για τους όλους τους  ηλεκτρολόγους.
 • Προστασία από υπερτάσεις.
 • Βιολογικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (εισαγωγική παρουσίαση).
 • Συνοπτική παρουσίαση έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Ενημέρωση καταναλωτών για βασικά θέματα ασφάλειας, συζήτηση, ερωτήσεις, διευκρινήσεις

Οι συμμετέχοντες  θα λάβουν ως εκπαιδευτικό υλικό και το βιβλίο «Έλεγχοι και επανέλεγχοι Κτηριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων».

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 103.05
Τίτλος ΕΛΟΤ HD 384 - Έλεγχοι Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ