ΕΛΟΤ HD 384 - Έλεγχοι Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη

Σκοπός

Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία που τις διέπει με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες. Να ενημερωθούν στο τι αλλάζει και πως μπορούν να αξιοποιήσουν στοιχεία του προτύπου στους ελέγχους των εγκαταστάσεων. Επίσης, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργολήπτες ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή, το νομοθετικό πλαίσιο που καθιέρωσε το πρότυπο, γενικά περί προτύπων, περιγραφή της δομής του ΕΛΟΤ HD 384.
 • Βασικοί όροι και ορισμοί από το πρότυπο.
 • Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο.
 • Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο.
 • Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο.
 • Χώροι με ειδικές απαιτήσεις. Διαφορές ΚΕΗΕ και ΕΛΟΤ HD 384, βασικές περιπτώσεις από την πράξη.
 • Η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για την καθιέρωση των διατάξεων διαφορικού ρεύματος και της θεμελιακής γείωσης.
 • Η πρόσφατη νομοθεσία για τον κρατικό ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρολογικών εργασιών και ηλεκτρολόγων.
 • Οι απαιτήσεις του νέου προεδρικού διατάγματος για τους όλους τους ηλεκτρολόγους.
 • Έλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την χρήση νομοθετημένου πρωτοκόλλου ελέγχου για αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
 • Διατάξεις εντοπισμού σφάλματος ηλεκτρικού τόξου (AFDD). Προστασία από υπερτάσεις. Βιολογικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (εισαγωγικές παρουσιάσεις).
 • Συνοπτική παρουσίαση έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Συμπεράσματα, (εισαγωγική παρουσίαση), ανακεφαλαίωση βασικών θεμάτων.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ως εκπαιδευτικό υλικό και το βιβλίο «Έλεγχοι και επανέλεγχοι Κτηριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων».

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 103.05
Τίτλος ΕΛΟΤ HD 384 - Έλεγχοι Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

03Απρ
03 Απρ 2019 - 05 Απρ 2019
103.05
ΒΟΛΟΣ

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ