Γειώσεις & Αντικεραυνική Προστασία

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατακτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις στα συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και τεχνικοί συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Συστήματα Γειώσεων

 • Ορισμοί. Αρχές Συστημάτων Γείωσης
 • Εξαρτήματα και ορθές πρακτικές εγκατάστασης
 • Θεμελιακή Γείωση. Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Υλικά
 • Ισοδυναμικές Συνδέσεις
 • Εφαρμογές. Παραδείγματα εγκαταστάσεων συστημάτων γείωσης

Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας

 • Κίνδυνοι και οικονομικές συνέπειες από κεραυνικά πλήγματα. Λάθη σε εγκαταστάσεις
 • Πρότυπα αντικεραυνικής προστασίας (ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2, -3, ΕΝ 50164)
 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Εκτίμηση κινδύνου από κεραυνούς (Υπολογισμοί, διαγράμματα ροής, λογισμικό)
 • Σχεδιασμός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Αγωγών Καθόδου
 • Επιλογή Υλικών
 • Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις (Μέτρα προστασίας, Διατάξεις απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, Τύποι διατάξεων, Υλικά, Δοκιμές). Παραδείγματα

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 103.06
Τίτλος Γειώσεις & Αντικεραυνική Προστασία
Διάρκεια (Δ.Ω.) 8

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ