Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτηρίων

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ). Επίσης, η γνωριμία με όλα τα μεγέθη που επηρεάζουν την ενεργειακή τους ταυτότητα και ο τρόπος υπολογισμού τους. Ταυτόχρονα, στο πρόγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και βάσει των διαδικασιών που προβλέπει η τρέχουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική για την ενεργειακή βαθμονόμηση ενός κτηρίου και γίνεται αναλυτική εκμάθηση της χρήσης του μέσω παραδειγμάτων. Τέλος, στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν στην εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων, βάσει των όσων προβλέπονται από το ΥΠΕΚΑ. Έτσι, μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες από τη μία θα είναι απολύτως έτοιμοι να διενεργήσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια και, ταυτόχρονα, κατάλληλα προετοιμασμένοι για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης του τίτλου του μόνιμου ενεργειακού επιθεωρητή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (ΑΕΙ & ΤΕΙ), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΤΕΕ με στόχο την ένταξή τους στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Εισαγωγή στον τομέα της ενέργειας
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου
  • Κλίμα και εσωτερικό περιβάλλον. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων
  • Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Τεχνολογίες εξοικονόμησης & διαχείρισης ενέργειας Η/Μ συστημάτων
  • Θεσμικό Πλαίσιο - Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
  • Θερμομονωτική επάρκεια κτηριακού κελύφους
  • Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου
  • Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 107.05
Τίτλος Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτηρίων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 60

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ