Μέθοδοι Εξοικονόμησης Ενέργειας

Σκοπός

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν τις δυνατότητες εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, να υπολογίζουν τις θερμικές απώλειες και να είναι κατατοπισμένοι σε θέματα θερμομονώσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε τεχνίτες και εργοδηγούς (και αρχάριους τεχνολόγους) που έχουν ή θα έχουν εργασιακή σχέση με το αντικείμενο των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας και γενικά με τις θερμομονώσεις.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Έννοιες, Ορισμοί
  • Μέτρα και παρεμβάσεις εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης θερμικής ενέργειας στη βιομηχανία
  • Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας (ατμολέβητες, δίκτυα ατμού, κ.λπ.)
  • Υπολογισμοί θερμικών απωλειών
  • Μελέτη περίπτωσης
  • Υλικά και μέσα θερμομόνωσης. Ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Θερμομονώσεις - Εφαρμογές
  • Λίγα λόγια για τις προδιαγραφές και διαδικασίες ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 107.11
Τίτλος Μέθοδοι Εξοικονόμησης Ενέργειας
Διάρκεια (Δ.Ω.) 8

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ