Αναλογικές και Ένθετες Βαλβίδες Υδραυλικών Συστημάτων

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με την ανάγνωση του μηχανολογικού  σχεδίου και τη δυνατότητα σχεδίασης απλών μηχανολογικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες σχεδίασης. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού τομέα συντήρησης και παραγωγής.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Υπενθύμιση στα υδροστατικά:
  • Έννοιες, ορισμοί. Αρχές Υδροστατικής - Υδροδυναμικής
  • Βασικά στοιχεία του υδροστατικού κυκλώματος
  • Είδη βαλβίδων. Συμβολισμοί. Χαρακτηριστικά
 • Δομή, λειτουργία, ρύθμιση και χρήση (εφαρμογή) σε ανοιχτά και κλειστά κυκλώματα, των:
  • Βαλβίδων ρύθμισης της πίεσης
  • Βαλβίδων ανακουφίσεως, μείωσης της πίεσης
  • Βαλβίδων ελέγχου διεύθυνσης της ροής (διανομείς)
  • Βαλβίδων αντεπιστροφής
  • Βαλβίδων ρύθμισης παροχής (στραγγαλιστές)
  • Ένθετων βαλβίδων και λογικών στοιχείων
 • 'Aλλες βαλβίδες. Περιγραφή και χρήση αναλογικών και ένθετων βαλβίδων
 • Παραδείγματα χρήσης (εφαρμογών) βαλβίδων σε διάφορα υδροστατικά κυκλώματα (ανάλυση και ερμηνεία)
 • Παραδείγματα υδροστατικών κυκλωμάτων των συμμετεχόντων
 • Βλάβες και αποφυγή τους

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 104.02
Τίτλος Αναλογικές και Ένθετες Βαλβίδες Υδραυλικών Συστημάτων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ