Ευθυγράμμιση Μηχανών με laser και Συμβατικά

Σκοπός

Οι μελέτες στη βιομηχανία δείχνουν πως μεγάλο ποσοστό των αστοχιών σε παραγόμενα προϊόντα, αλλά και πολλές βλάβες εξοπλισμού οφείλονται σε λανθασμένη ευθυγράμμιση (misalignment). Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους εργαζόμενους στο θέμα της σωστής ευθυγράμμισης και να τους διδάξει τις αντίστοιχες τεχνικές ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας των μηχανών παραγωγής.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους εμπλέκονται με την εγκατάσταση και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Έννοιες, ορισμοί.
 • Αιτίες πρόκλησης αποκλίσεων από την αρχική ευθυγράμμιση, διατάξεων βιομηχανικής παραγωγής.
 • Προβλήματα κακής ευθυγράμμισης (πρόωρη φθορά εδράνων, στεγανοποιητικών συνδέσμων, αύξηση των κραδασμών κ.ά.).
 • Οφέλη σωστής ευθυγράμμισης στη παραγωγική διαδικασία (Μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση διάρκειας ζωής εξοπλισμού, αύξηση βαθμού απόδοσης, λειτουργία κινητήρων σε υψηλότερες στροφές, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κ.ά.).
 • Ακρίβεια ευθυγράμμισης και αποδοτική λειτουργία του συστήματος.
 • Προδιαγραφές, απαιτήσεις ευθυγράμμισης.
 • Περιγραφή συμβατικών μεθόδων ευθυγράμμισης.
 • Ευθυγράμμιση και ανάλυση της επιπεδότητας των μηχανημάτων παραγωγής με την χρήση της τεχνολογίας Laser. Ευθυγραμμίσεις με συσκευή Laser. 
 • Πλεονεκτήματα έναντι συμβατικής ευθυγράμμισης.
 • Ευθυγράμμιση αξόνων σε εφαρμογές μετάδοσης κίνησης/ισχύος (Αντλίας - Κινητήρα, Φτερωτής-Συμπιεστή,  Μειωτήρων στροφών κ.ά.).
 • Ευθυγράμμιση αντλίας - κινητήρα συμβατικά και με Laser. Επίδειξη - ανάλυση.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 104.05
Τίτλος Ευθυγράμμιση Μηχανών με laser και Συμβατικά
Διάρκεια (Δ.Ω.) 8

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ