Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης

Σκοπός

Η  κατάκτηση των αναγκαίων γνώσεων από τους συμμετέχοντες της τεχνολογίας μετάδοσης κίνησης, με σκοπό την εξοικείωσή τους με το αντικείμενο, ώστε να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν, να συντηρούν, να αντικαθιστούν ή ακόμη σε μερικές περιπτώσεις και να σχεδιάζουν και να επιλέγουν οι ίδιοι τις διατάξεις μετάδοσης της κίνησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε τεχνίτες συντήρησης, βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, εργοδηγούς και σχεδιαστές μηχανολογικού εξοπλισμού. Από το πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν και χειριστές μηχανών που εμπλέκονται σε θέματα πρωτοβάθμιας συντήρησης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ορισμοί. Γενικές πληροφορίες. Ιμαντοκίνηση.
 • Διάφοροι τύποι ιμάντων και τροχαλιών. Σχέσεις μετάδοσης της κίνησης.
 • Υπολογισμός διαμέτρων τροχαλιών. Διαστάσεις και σχήμα ιμάντων.
 • Ανάγνωση πινάκων. Επιλογή ιμάντα. Άσκηση
 • Αλυσίδες. Διατάξεις αλυσοκίνησης. Είδη αλυσίδων - αλυσοτροχοί.
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιλογή αλυσίδων και αλυσοτροχών.
 • Επιλογή αλυσίδων και αλυσοτροχών. Συντήρηση αλυσίδων.
 • Οδοντοκίνηση. Οδοντωτοί τροχοί.
 • Χαρακτηριστικά και γεωμετρικά στοιχεία γραναζιών.
 • Ασκήσεις για τους οδοντωτούς τροχούς.
 • Φθορές των οδοντωτών τροχών.
 • 'Aλλες διατάξεις μετάδοσης της κίνησης.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 104.07
Τίτλος Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ