Ασφάλεια Εργασιών σε Ύψη

Σκοπός

Η έλλειψη σωστών διαδικασιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και κατάλληλου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια εργασιών σε ύψη, αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες σοβαρών εργατικών ατυχημάτων. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες και να εφαρμόζουν τις ορθές πρακτικές ώστε να εργάζονται με ασφάλεια.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλο το προσωπικό που εκτελεί εργασίες σε ύψη. Ενδεικτικά σε εργαζομένους τμημάτων συντήρησης, εργολαβικό προσωπικό, εργοδηγούς και τεχνικούς ασφαλείας.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Γενικές νομοθετικές Διατάξεις που διέπουν τις εργασίες σε ύψη
 • Εργασία ικριωμάτων. Σωστή εγκατάσταση – επιθεώρηση πριν τη χρήση
 • Επιθεώρηση - Συντήρηση - Πιστοποίηση
 • Εργασία σε Φορητές κλίμακες- Ασφάλιση τους. Ασφαλής χρήση σκαλών
 • Κρεμαστές σκαλωσιές - Ανυψωτικά μέσα στις σκαλωσιές
 • Εργασία με βαρούλκα, παλάγκα σε σκαλωσιές, κ.λπ
 • Εργασία σε Ανυψωτικά μηχανήματα, καλάθια κ.λπ. – Διαδικασίες Ασφαλούς εργασίας
 • Προστασία εργαζομένου. Ατομικός Εξοπλισμός Ασφάλειας για εργασίες σε ύψη
 • Φυσική κατάσταση – Ψυχολογία εργαζομένου
 • Ζώνες Ασφαλείας - Είδη ζωνών - Σωστή και ασφαλής χρήση ζωνών ασφαλείας
 • Είδη σχοινιών, Στατικά-Ημιστατικά, Ασφάλεια σχοινιών, Προστασία σχοινιών. Βασικοί κόμποι εναέριας εργασίας
 • Shock Absorber – αποσβεστήρες πτώσεων
 • Υλικά κατασκευής – Επιθεώρηση εξοπλισμού

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.02
Τίτλος Ασφάλεια Εργασιών σε Ύψη
Διάρκεια (Δ.Ω.) 12

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ