Διαχείριση Ασφάλειας στην Επιχείρηση

Σκοπός

 • Η κατανόηση της σχέσης απωλειών - παραγωγικότητας - κόστους λειτουργίας
 • Να κατανοήσουν τα είδη των πιθανών απωλειών και τα βασικά αίτια εμφάνισης αυτών
 • Να είναι σε θέση να ορίσουν στόχους στα πλαίσια ενός προγράμματος Διοικητικού ελέγχου απωλειών
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν τα απαραίτητα έντυπα καταχωρήσεων, αναφορών και διερεύνησης των απωλειών
 • Να κατανοήσουν την μεθοδολογία των επιθεωρήσεων και να την εντάξουν στις καθημερινές τους πρακτικές 
 • Να γνωρίζουν τους δείκτες μέτρησης της απόδοσης στα πλαίσια ενός προγράμματος ελέγχου απωλειών
 • Οι εκπαιδευόμενοι μέσω case studies θα υποβοηθηθούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς, προϊστάμενους τμημάτων και σε όσους ασκούν διοίκηση, σε αυτούς που ασκούν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, σε εργοδηγούς και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται ενεργά σε θέματα σχεδιασμού, εξοικονόμησης πόρων και τήρησης των κανόνων ασφαλείας στον εργασιακό χώρο.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Μερικές σκέψεις για την ασφάλεια και την επικινδυνότητα
 • Εισαγωγή
 • Ορισμοί και έννοιες απωλειών
  • Ατύχημα - Κίνδυνος
  • Αξιοπιστία
  • Διαχείριση ασφάλειας
  • Παρ' ολίγον ατύχημα
  • Επικίνδυνες ουσίες
  • Επικινδυνότητα
  • Εκτίμηση κινδύνου (Risk Assessment Matrix)
  • Διορθωτικές ενέργειες
  • Αποδεκτός κίνδυνος (ή ανεκτή επικινδυνότητα)
  • Ασφάλεια - κόστος μέτρων
  • Ολοκληρωμένη ασφάλεια
  • Απώλειες και παραγωγικότητα
 • Βασικές αρχές πρόληψης των κινδύνων
  • Λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων
 • Βασικά σημεία του νομοθετικού πλαισίου
 • Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
  • Τι είναι εκτίμηση κινδύνου
  • Ποιος διεξάγει την εκτίμηση κινδύνου
  • Πώς διεξάγεται η εκτίμηση κινδύνου
 • Ασφάλεια, μία υπόθεση κόστους για την Διοίκηση
  • Γενικά. Ορισμός και αιτίες των απωλειών
  • Διερεύνηση  των απωλειών. Βασικές αιτίες
 • Διοικητικός έλεγχος των απωλειών
  • Κύριοι σκοποί ενός προγράμματος ελέγχου των απωλειών
  • Το σύστημα του διοικητικού ελέγχου
  • Οι δραστηριότητες του διοικητικού ελέγχου
  • Τα στάδια του διοικητικού ελέγχου μιας δραστηριότητας
 • Έρευνα περιστατικών απωλειών
  • Ποιος διεξάγει την έρευνα
  • Χρόνος διερεύνησης
  • Τα βήματα σε μία έρευνα
 • Σύνταξη αναφορών απωλειών
  • Γιατί δεν συμπληρώνονται όλες οι αναφορές
  • Πώς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την σύνταξη αναφορών
  • Έντυπο αναφοράς (παράδειγμα)
  • Έντυπο μηνιαίας αναφοράς (παράδειγμα)
  • Έντυπο διερεύνησης συμβάντος (παράδειγμα)
 • Επιθεωρήσεις
  • Σχεδιασμένες επιθεωρήσεις
  • Ανεπίσημες επιθεωρήσεις
 • Εργαλεία μέτρησης των απωλειών για την διοίκηση
  • Συνήθεις δείκτες μέτρησης
  • Δείκτες συχνότητας, βαρύτητας
 • Παραδείγματα απωλειών (πραγματικά)
 • Παραδείγματα ανασφαλών καταστάσεων και συμπεριφορών (πραγματικά περιστατικά).

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.05
Τίτλος Διαχείριση Ασφάλειας στην Επιχείρηση
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.
FaLang translation system by Faboba

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ