Ασφάλεια κατά την Εκτέλεση Θερμών Εργασιών

Σκοπός

Οι εργαζόμενοι, μετά το τέλος του προγράμματος, θα  έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών (συγκόλληση, κοπή).

Σε ποιους απευθύνεται

Σε συγκολλητές, οξυγονοκολλητές, εκπαιδευόμενους τεχνίτες συγκολλήσεων, εργοδηγούς, μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Μέτρα  ασφάλειας στις συγκολλήσεις οξυγόνο, ασετυλίνη, προπάνιο
 • Φιάλες οξυγόνου
 • Φιάλες ασετυλίνης
 • Αέρια 
  • Οξυγόνο
  • Ασετυλίνη
  • Προπάνιο
 • Ρυθμιστές πίεσης
 • Διατάξεις ασφάλειας - αναρρόφηση - φλογοεπιστροφή
 • Λανθασμένος  χειρισμός  άπειρου χειριστή
  • Άναμμα
  • Σβήσιμο
  • Συνθήκες λειτουργίας
 • Διατάξεις ασφαλείας 
  • Φλογοπαγίδες εργαλείου (σαλμού)
  • Φλογοπαγίδες ελαστικών
  • Φλογοπαγίδες φιαλών 
  • Ελαστικοί αγωγοί
 • Μέτρα  ασφαλείας  στις ηλεκτροσυγκολλήσεις
  • Ηλεκτρικός  κίνδυνος
  • Πηγές ηλεκτρικού κινδύνου
  • Ορολογία ορισμοί 
  • Κίνδυνοι που προέρχονται από την τάση και την ένταση
  • Διακόπτες  διαφυγής
  • Ασφάλειες
  • Τρόποι αντιμετώπισης ηλεκτροπληξίας στις μηχανές συγκολλήσεων 
  • Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας - τεχνητή αναπνοή
 • Ακτινοβολία του τόξου 
  • Φλόγα  οξυασετυλίνης
 • Αναθυμιάσεις  συγκολλητών 
  • Βιολογικές επιδράσεις - Όρια ασφάλειας - Μετρήσεις
  • Βασικές μέθοδοι  προστασίας
  • Γενικός αερισμός (φτερωτή)
  • Τοπικός αερισμός (φορητή συσκευή τύπου προβόλου- ακροφυσίου) προσαρμοσμένου στο πιστόλι συγκόλλησης MIG - MAG
  • Σύστημα Push - pull - σχάρας κατακόρυφης αναρρόφησης προς τα κάτω - θάλαμος ηλεκτροσυγκολλήσεων
 • Μ.Α.Π. (Μέσα ατομικής προστασίας)
 • Αδειες θερμών εργασιών
 • Καθήκοντα - υποχρεώσεις εργοδηγών σε σχέση με εκτέλεση θερμών εργασιών
 • Έκδοση πιστοποιητικών (Gas Free) - Χρονική διάρκεια ισχύος
 • Θερμές  εργασίες σε δεξαμενές ή κλειστούς χώρους που περιέχουν επικίνδυνα υλικά
 • Πυρασφάλεια - πυρόσβεση κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.10
Τίτλος Ασφάλεια κατά την Εκτέλεση Θερμών Εργασιών
Διάρκεια (Δ.Ω.) 8

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.
FaLang translation system by Faboba

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ