Στρατηγική Μείωσης Πυρκαγιών & Πυροπροστατευτικός Σχεδιασμός

Σκοπός

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν σχετικά με τον πυροπροστατευτικό  σχεδιασμό που απαιτείται  για την αποφυγή πυρκαγιών ή εκρήξεων στο Βιομηχανικό περιβάλλον. Μέτρα και μέσα για την αντιμετώπιση των  πυρκαγιών εάν αυτό απαιτηθεί.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της παθητικής πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων και τους υπεύθυνους σχεδιασμού και υλοποίησης των διαδικασιών πυρόσβεσης.  Σε τεχνικούς ασφαλείας, υπεύθυνους πυρασφάλειας και δύναται αν επωφεληθούν όλα τα μέλη της αμάδας πυροπροστασίας.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Πυροπροστατευτικός σχεδιασμός κτιριακών εγκαταστάσεων

 • Εκτίμηση κινδύνων πυρκαγιάς της βιομηχανικής επεξεργασίας υλικών  και αποθηκεύσεων
 • Περιορισμός εξάπλωσης της πυρκαγιάς - Πυροδιαμερισματοποίηση
 • Αντοχή δομικών υλικών σε πυρκαγιά
 • Οδεύσεις διαφυγής, Φωτισμός ασφαλείας (σχεδιασμός)
 • Εκκένωση κτιριακών εγκαταστάσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς
 • Διαχείριση καπνού, Τοξικότητα καπνού, Μέτρα προστασίας
 • Σχεδιασμός συστημάτων πυρανίχνευσης
 • Μόνιμο υδροδοτικό  πυροσβεστικό δίκτυο (Σχεδιασμός - χρήση του δικτύου)
 • Συστήματα ολικής κατάκλισης
 • Χρήση πυροσβεστήρων / πυροσβεστικού εξοπλισμού
 • Διαχείριση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (fire safety management)

Εκρήξεις

 • Χαρακτηριστικά εκρήξεων αερίων-  Μηχανική των εκρήξεων
 • Επικινδυνότητα εκρήξεων αερίων- Πηγές ανάφλεξης αερίων
 • Ανίχνευση εκρηκτικών αερίων
 • Διαχείριση για την αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικών μειγμάτων

Πυρόσβεση

 • Βασικές αρχές  κατάσβεσης
 • Συστήματα πυρόσβεσης
 • Στοιχεία Πυροσβεστικής επέμβασης

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.17
Τίτλος Στρατηγική Μείωσης Πυρκαγιών & Πυροπροστατευτικός Σχεδιασμός
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.
FaLang translation system by Faboba

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ