Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας στην Επιχείρηση

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας που προκύπτουν από τη σχετική εθνική νομοθεσία, ώστε μετά το τέλος του σεμιναρίου να μπορούν να χειρίζονται θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Επίσης θα εκπαιδευτούν σε μεθοδολογικά θέματα εκτίμησης επικινδυνότητας που θα τους βοηθήσουν να εκπονήσουν μελέτη επικινδυνότητας και να συντάξουν μια γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου συνεισφέροντας στην πρόληψη των ατυχημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε υποψήφιους τεχνικούς ασφαλείας, σε Τεχνικούς Ασφαλείας και σε όλα τα στελέχη και μέλη επιτροπών Υ&Α με τα οποία συνεργάζεται ένας Τεχνικός Ασφαλείας.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Έννοιες, ορισμοί. Υγιεινή, Ασφάλεια και Διοικητικά συστήματα. Κίνδυνος,  επικινδυνότητα,  ατυχήματα και οι επιπτώσεις τους 
 • Νομοθετικό πλαίσιο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα..)
 • Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.)
 • Υποχρεώσεις του εργοδότη και η σχέση του με τον Τ.Α.
 • Υποχρεώσεις εργαζομένων και ο Τεχνικός Ασφαλείας
 • Η Νομοθετική Υποχρέωση γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού
 • Μελέτη  επικινδυνότητας, Μεθοδολογία. "Προϊόντα" της Εκτίμησης Επικινδυνότητας. Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Αναγνώριση και προσδιορισμός και αξιολόγηση πηγών κινδύνου. Μέτρα πρόληψης.    Αναθεώρηση - Επικαιροποιήση της ΓΕΕΚ
 • Συμβάντα  -  έρευνα  συμβάντων
 • Ο Τεχνικός Ασφαλείας και η Υπηρεσία Επιθεώρησης Ασφάλειας Εργασίας  και Υγιεινής
 • Ο Τεχνικός Ασφαλείας και η αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων
 • Μελέτες περιπτώσεων. Ερωτηματολόγια. Συζήτηση - Ανακεφαλαίωση

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.18
Τίτλος Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας στην Επιχείρηση
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.
FaLang translation system by Faboba

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ