Ασφαλής Χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Γερανοί - Γερανογέφυρες

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να είναι σε θέση να εργάζονται με τα ανυψωτικά και μεταφορικά μηχανήματα με ασφάλεια, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν και θα μάθουν τους ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισης (κίνηση, ανύψωση - καταβίβαση φορτίου, κ.λπ.) αυτών των οχημάτων, καθώς και των στοιχείων τους (συρματόσχοινα, σαμπάνια, άγκιστρα, κ.λπ.).

Σε ποιους απευθύνεται

Σε βοηθούς και χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοί, γερανογέφυρες), καθώς και σε όσους εργαζόμενους εμπλέκονται στη λειτουργία και τη συντήρησή τους (υπεύθυνοι αποθηκών, εργαζόμενοι αποθηκών, τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί, κ.λπ.)

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Γενικά για ανυψωτικά μηχανήματα
 • Είδη συρματόσχοινων- κατηγορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά τους
 • Τρόποι κατασκευής και στερέωσης σαμπανιών
 • Υπολογισμοί για την ανυψωτική ικανότητα των συρματόσχοινων
 • Ανάγνωση πινάκων
 • Λίπανση συρματόσχοινων
 • Γάντζοι και ναυτικά κλειδιά (χαρακτηριστικά και τεχνολογία τους)
 • Αλυσίδες δυνάμεως
 • Είδη και ανυψωτική ικανότητά τους
 • Ιμάντες ανάρτησης
 • Τύποι και ανυψωτική ικανότητά τους
 • Έλεγχος συρματόσχοινων και ανυψωτικών μηχανών σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ
 • Παλάγκα - Κρικοπάλαγκα
 • Ανυψωτική ικανότητα γερανογεφυρών
 • Οδήγηση γερανογεφυρών (χρήση χειριστηρίου)
 • Καθήκοντα χειριστών πριν και κατά τη διάρκεια χειρισμού της γερανογέφυρας
 • Ζυγοί Ανύψωσης
 • Σήματα λεβαδόρου ελληνικής νομοθεσίας / ANSI
 • Επικίνδυνες ενέργειες
 • Σήμανση ασφαλείας
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Κέντρο βάρους - ευστάθεια γερανού
 • Είδη φορτίων και έλεγχος αυτών

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.06
Τίτλος Ασφαλής Χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Γερανοί - Γερανογέφυρες
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

20Μαϊ
20 Μαϊ 2019 - 21 Μαϊ 2019
101.06
ΑΘΗΝΑ
27Μαϊ
27 Μαϊ 2019 - 30 Μαϊ 2019
101.06
ΒΟΛΟΣ

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ