Ως Μη Καταστροφικές Δοκιμές (Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι, Non Destructive Testing, NDT) ονομάζονται οι Τεχνικές αυτές που έχουν στόχο να επιθεωρήσουν, να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τη λειτουργικότητα ενός στοιχείου (κατασκευή υλικών), ώστε να διακριβωθεί η κατάσταση και η λειτουργικότητά του, χωρίς όμως αυτό να καταστραφεί και να χάσει τη λειτουργικότητά του.

Οι Μη Καταστροφικές Δοκιμές είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ένα πολύ μεγάλο εύρος της βιομηχανίας, από την αεροπορική και τη ναυτιλία έως την ενέργεια και τις κατασκευές.

Οι βασικές και πιο διαδεδομένες μέθοδοι NDT είναι:

  • Οπτικός Έλεγχος (VT)
  • Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά (PT)
  • Μαγνητικός Έλεγχος (MT)
  • Έλεγχος Ακτινογραφίας (RT)
  • Έλεγχος με Υπερήχους UT)

Η πιστοποίηση των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα NDT, γίνεται βάσει τριών (3) διεθνών προτύπων:

  • κατά SNT-TC-1A
  • κατά ISO9712:2012
  • κατά PCN
Μέσω των συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει (British Institute of Non Destructive Testing, Institution of Mechanical Engineers), δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες να πιστοποιηθούν σε όποια μέθοδο και βάσει οποιουδήποτε προτύπου επιθυμούν.

 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ