Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίων

Μάιος 2020
25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Τετ 27/05/2020

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Παρ 29/05/2020

210.14 Lean Six Sigma Green Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Παρ 29/05/2020

301.05 Vibration Analysis Category 1

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Τετ 27/05/2020

102.11 WinCC Flexible

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Παρ 29/05/2020

109.05_PCN Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

ΒΟΛΟΣ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Τετ 27/05/2020

109.05_SNT_TC_1A Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

ΒΟΛΟΣ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

25Μαϊ

ΒΟΛΟΣ

Management

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Τετ 27/05/2020

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Πεμ 28/05/2020

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Τετ 27/05/2020

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Τετ 27/05/2020

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

25Μαϊ

E-learning

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

25Μαϊ

Δευ 25/05/2020 - Πεμ 28/05/2020 5:00 -  8:15

210.18 Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων (Problem Solving)

E-learning

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

27Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

27Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

27Μαϊ

Τετ 27/05/2020 - Παρ 29/05/2020

102.04 Υδραυλικοί Αυτοματισμοί

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

27Μαϊ

Τετ 27/05/2020 - Παρ 29/05/2020

202.23 e-HRM (Electronic Human Resource Management)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

28Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

28Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Πωλήσεις

28Μαϊ

Πεμ 28/05/2020 - Παρ 29/05/2020

202.20 Executive Coaching & Mentoring

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

29Μαϊ

Παρ 29/05/2020 - Σαβ 30/05/2020

210.16 Διοίκηση για τη Λιτή Επιχείρηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Ιούνιος 2020
01Ιουν

Δευ 01/06/2020 - Τετ 03/06/2020

103.10 ePLAN Electric P8 Advanced

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

01Ιουν
01Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

01Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

01Ιουν

Δευ 01/06/2020 - Παρ 05/06/2020

210.15 Lean Six Sigma Black Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

01Ιουν

Δευ 01/06/2020 - Τετ 03/06/2020

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

01Ιουν

Δευ 01/06/2020 - Τρι 02/06/2020

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΒΟΛΟΣ

Στοιχεία Μηχανών

01Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Management

01Ιουν

Δευ 01/06/2020 - Πεμ 04/06/2020

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

01Ιουν

Δευ 01/06/2020 - Παρ 05/06/2020

109.05_PCN Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

ΠΑΤΡΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

01Ιουν

Δευ 01/06/2020 - Τετ 03/06/2020

109.05_SNT_TC_1A Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

ΠΑΤΡΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

01Ιουν

Δευ 01/06/2020 - Πεμ 04/06/2020 12:00 -  3:15

211.04 Διαπραγματεύσεις για Στελέχη Πωλήσεων

E-learning

Πωλήσεις

02Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

02Ιουν

Τρι 02/06/2020 - Παρ 05/06/2020 12:00 -  3:15

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

E-learning

Logistics

03Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

03Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Πωλήσεις

04Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

09Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

09Ιουν

Τρι 09/06/2020 - Πεμ 11/06/2020

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

09Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

09Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Management

09Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

09Ιουν

Τρι 09/06/2020 - Πεμ 11/06/2020

109.04_SNT_TC_1A Διεισδυτικά Υγρά (PT)

ΒΟΛΟΣ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

09Ιουν

Τρι 09/06/2020 - Παρ 12/06/2020

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

09Ιουν
09Ιουν

Τρι 09/06/2020 - Τετ 10/06/2020 12:00 -  3:15

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

E-learning

Στοιχεία Μηχανών

09Ιουν

Τρι 09/06/2020 - Τετ 10/06/2020 12:00 -  3:15

101.16 Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

E-learning

Ασφάλεια

09Ιουν

Τρι 09/06/2020 - Παρ 12/06/2020 5:00 -  8:15

104.03 Δίκτυα Ατμού

E-learning

Βιομηχανική Μηχανολογία

10Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

10Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

10Ιουν

Τετ 10/06/2020 - Παρ 12/06/2020

211.01 Στρατηγικές Διαχείρισης Πελατών - CRM

ΒΟΛΟΣ

Πωλήσεις

10Ιουν

Τετ 10/06/2020 - Παρ 12/06/2020

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

10Ιουν

Τετ 10/06/2020 - Παρ 12/06/2020

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ψύξη

11Ιουν

Πεμ 11/06/2020 - Παρ 12/06/2020

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία Μηχανών

11Ιουν

Πεμ 11/06/2020 - Παρ 12/06/2020 12:00 -  3:15

101.04 Ασφαλής Χειρισμός Περονοφόρων Οχημάτων

E-learning

Ασφάλεια

12Ιουν
12Ιουν
12Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

15Ιουν

Δευ 15/06/2020 - Παρ 19/06/2020

109.08_PCN Οπτικός Έλεγχος (VT)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

15Ιουν

Δευ 15/06/2020 - Τετ 17/06/2020

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

15Ιουν

Δευ 15/06/2020 - Τετ 17/06/2020

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

15Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

15Ιουν

Δευ 15/06/2020 - Τετ 24/06/2020

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

15Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

15Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

15Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

15Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

15Ιουν

Δευ 15/06/2020 - Παρ 19/06/2020

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

15Ιουν

Δευ 15/06/2020 - Πεμ 18/06/2020 12:00 -  3:15

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

E-learning

Πληροφορική

15Ιουν

E-learning

Βιομηχανική Μηχανολογία

15Ιουν

Δευ 15/06/2020 - Πεμ 18/06/2020 5:00 -  8:15

211.01 Στρατηγικές Διαχείρισης Πελατών - CRM

E-learning

Πωλήσεις

15Ιουν

E-learning

Management

16Ιουν

Τρι 16/06/2020 - Πεμ 18/06/2020

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ψύξη

17Ιουν

Τετ 17/06/2020 - Παρ 19/06/2020

102.04 Υδραυλικοί Αυτοματισμοί

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

17Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

18Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

18Ιουν

Πεμ 18/06/2020 - Παρ 19/06/2020

104.03 Δίκτυα Ατμού

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

18Ιουν

Πεμ 18/06/2020 - Παρ 19/06/2020

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΑΘΗΝΑ

Management

18Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

22Ιουν

Δευ 22/06/2020 - Τετ 24/06/2020

110.02 Lean Manufacturing - Λιτή Παραγωγή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραγωγή

22Ιουν

Δευ 22/06/2020 - Τρι 23/06/2020

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Marketing και Επικοινωνία

22Ιουν

Δευ 22/06/2020 - Τετ 24/06/2020

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

22Ιουν

Δευ 22/06/2020 - Παρ 26/06/2020

109.04_PCN Διεισδυτικά Υγρά (PT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

22Ιουν

Δευ 22/06/2020 - Τετ 24/06/2020

109.04_SNT-TC-1A Διεισδυτικά Υγρά (PT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

22Ιουν

Δευ 22/06/2020 - Πεμ 25/06/2020

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

22Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

22Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

22Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

22Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

22Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

22Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

22Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Management

22Ιουν

Δευ 22/06/2020 - Τετ 24/06/2020

113.02 Τεχνολογία και Συντήρηση Αντλιών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

22Ιουν

Δευ 22/06/2020 - Πεμ 25/06/2020 5:00 -  8:15

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

23Ιουν

Τρι 23/06/2020 - Πεμ 25/06/2020

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ψύξη

23Ιουν

Τρι 23/06/2020 - Τετ 24/06/2020 12:00 -  3:15

Fire-Safety-Legislation Νομοθεσία Πυρασφάλειας

E-learning

Ασφάλεια

24Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

24Ιουν

Τετ 24/06/2020 - Παρ 26/06/2020

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

29Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

29Ιουν

Δευ 29/06/2020 - Τετ 01/07/2020

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

29Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Management

29Ιουν

Δευ 29/06/2020 - Τρι 30/06/2020

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΠΑΤΡΑ

Logistics

29Ιουν

Δευ 29/06/2020 - Τετ 01/07/2020

202.03 Διοίκηση Έργων (Project Management)

ΠΑΤΡΑ

Management

29Ιουν

Δευ 29/06/2020 - Τρι 30/06/2020 12:00 -  3:15

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

E-learning

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

29Ιουν

Δευ 29/06/2020 - Πεμ 02/07/2020 12:00 -  3:15

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

29Ιουν
30Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

30Ιουν

Τρι 30/06/2020 - Τετ 01/07/2020

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΠΑΤΡΑ

Στοιχεία Μηχανών

Ιούλιος 2020
01Ιουλ

Τετ 01/07/2020 - Παρ 03/07/2020

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

01Ιουλ

Τετ 01/07/2020 - Παρ 03/07/2020

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

01Ιουλ

Τετ 01/07/2020 - Παρ 03/07/2020

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

04Ιουλ
06Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

06Ιουλ

Δευ 06/07/2020 - Τετ 08/07/2020

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

06Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Management

06Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

06Ιουλ

Δευ 06/07/2020 - Τρι 07/07/2020

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΒΟΛΟΣ

Logistics

06Ιουλ

Δευ 06/07/2020 - Παρ 10/07/2020

210.15 Lean Six Sigma Black Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

06Ιουλ

Δευ 06/07/2020 - Πεμ 09/07/2020

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

06Ιουλ

Δευ 06/07/2020 - Τρι 07/07/2020

214.01 Επαγγελματίας Καθαριστής

ΑΘΗΝΑ

Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Καθαρισμού

08Ιουλ

Τετ 08/07/2020 - Πεμ 09/07/2020

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

08Ιουλ

Τετ 08/07/2020 - Παρ 10/07/2020

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

08Ιουλ

Τετ 08/07/2020 - Παρ 10/07/2020

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

08Ιουλ

Τετ 08/07/2020 - Παρ 10/07/2020

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

09Ιουλ

Πεμ 09/07/2020 - Παρ 10/07/2020

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

09Ιουλ

ΠΑΤΡΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

13Ιουλ

Δευ 13/07/2020 - Παρ 17/07/2020

109.05_PCN Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

13Ιουλ

Δευ 13/07/2020 - Τετ 15/07/2020

109.05_SNT_TC_1A Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

13Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

13Ιουλ

Δευ 13/07/2020 - Παρ 17/07/2020

301.06 Vibration Analysis Category 2

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

13Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

13Ιουλ

Δευ 13/07/2020 - Τετ 15/07/2020

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

13Ιουλ

Δευ 13/07/2020 - Πεμ 16/07/2020

104.03 Δίκτυα Ατμού

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

13Ιουλ

Δευ 13/07/2020 - Τρι 14/07/2020

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΒΟΛΟΣ

Management

13Ιουλ

Δευ 13/07/2020 - Τετ 15/07/2020

202.03 Διοίκηση Έργων (Project Management)

ΒΟΛΟΣ

Management

13Ιουλ

ΠΑΤΡΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

13Ιουλ

Δευ 13/07/2020 - Τετ 15/07/2020

211.01 Στρατηγικές Διαχείρισης Πελατών - CRM

ΠΑΤΡΑ

Πωλήσεις

14Ιουλ

Τρι 14/07/2020 - Τετ 15/07/2020

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

14Ιουλ

Τρι 14/07/2020 - Πεμ 16/07/2020

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

16Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

17Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

20Ιουλ

Δευ 20/07/2020 - Τετ 22/07/2020

102.04 Υδραυλικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

20Ιουλ

Δευ 20/07/2020 - Τρι 21/07/2020

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΑΘΗΝΑ

Logistics

20Ιουλ

Δευ 20/07/2020 - Πεμ 23/07/2020

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ψύξη

20Ιουλ

Δευ 20/07/2020 - Παρ 24/07/2020

109.08_PCN/SNT_TC_1A Οπτικός Έλεγχος (VT)

ΒΟΛΟΣ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

20Ιουλ

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

20Ιουλ

Δευ 20/07/2020 - Τρι 21/07/2020

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΠΑΤΡΑ

Management

20Ιουλ

Δευ 20/07/2020 - Τρι 21/07/2020

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

20Ιουλ

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

22Ιουλ

Τετ 22/07/2020 - Παρ 24/07/2020

202.03 Διοίκηση Έργων (Project Management)

ΑΘΗΝΑ

Management

23Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Πωλήσεις

27Ιουλ

Δευ 27/07/2020 - Τετ 29/07/2020

211.01 Στρατηγικές Διαχείρισης Πελατών - CRM

ΑΘΗΝΑ

Πωλήσεις

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ