Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίων

Μάιος 2018
29Μαϊ

Τρι 29/05/2018 - Τετ 30/05/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

29Μαϊ

Τρι 29/05/2018 - Τετ 30/05/2018

101.03 Ασφαλής Φόρτωση και Μεταφορά Φορτίων

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

29Μαϊ

Τρι 29/05/2018 - Παρ 01/06/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

29Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

29Μαϊ

Τρι 29/05/2018 - Πεμ 31/05/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

29Μαϊ

ΠΑΤΡΑ

Management

30Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

31Μαϊ

Πεμ 31/05/2018 - Παρ 01/06/2018

111.01 Ανοχές, Συναρμογές

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

Ιούνιος 2018
04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Πεμ 07/06/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Παρ 08/06/2018

301.05 Vibration Analysis Category 1

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Πεμ 07/06/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τετ 06/06/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ψύξη

04Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τετ 06/06/2018

104.01 Μηχανολογικό Σχέδιο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

04Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραγωγή

04Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τετ 06/06/2018

104.07 Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τετ 06/06/2018

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς

ΠΑΤΡΑ

Μεταλλουργία

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τετ 06/06/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τρι 05/06/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΠΑΤΡΑ

Logistics

05Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

06Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

06Ιουν

Τετ 06/06/2018 - Πεμ 07/06/2018

101.03 Ασφαλής Φόρτωση και Μεταφορά Φορτίων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

06Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

07Ιουν

Πεμ 07/06/2018 - Παρ 08/06/2018

101.16 Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Παρ 15/06/2018

301.06 Vibration Analysis Category 2

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

112.06 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MAG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Πεμ 14/06/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΒΟΛΟΣ

Logistics

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Πεμ 14/06/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ψύξη

11Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τρι 12/06/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τρι 12/06/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΠΑΤΡΑ

Marketing και Επικοινωνία

12Ιουν

Τρι 12/06/2018 - Τετ 13/06/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΑΘΗΝΑ

Management

12Ιουν

Τρι 12/06/2018 - Πεμ 14/06/2018

104.07 Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

13Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

14Ιουν

Πεμ 14/06/2018 - Παρ 15/06/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τρι 19/06/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΑΘΗΝΑ

Logistics

18Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τρι 19/06/2018

304.09 Process & Cleaning Validation

ΑΘΗΝΑ

Pharmaceutical

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τετ 20/06/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

18Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Εργασιακά

18Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

18Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Παρ 22/06/2018

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τετ 20/06/2018

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τετ 20/06/2018

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τετ 20/06/2018

112.06 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MAG

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

18Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

20Ιουν

Τετ 20/06/2018 - Παρ 22/06/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

20Ιουν

Τετ 20/06/2018 - Παρ 22/06/2018

304.07 CGMP Topics for Pharmaceutical Industries

ΑΘΗΝΑ

Pharmaceutical

20Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

20Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Εργασιακά

25Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Τετ 27/06/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Πεμ 28/06/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Τετ 27/06/2018

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Παρ 29/06/2018

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

26Ιουν

Τρι 26/06/2018 - Πεμ 28/06/2018

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

27Ιουν

Τετ 27/06/2018 - Παρ 29/06/2018

102.11 WinCC Flexible

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

28Ιουν

Πεμ 28/06/2018 - Παρ 29/06/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Ιούλιος 2018
02Ιουλ

Δευ 02/07/2018 - Τετ 04/07/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ψύξη

02Ιουλ

Δευ 02/07/2018 - Τετ 04/07/2018

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

02Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

02Ιουλ

Δευ 02/07/2018 - Πεμ 05/07/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

04Ιουλ

Τετ 04/07/2018 - Πεμ 05/07/2018

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς

ΒΟΛΟΣ

Μεταλλουργία

09Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

09Ιουλ

Δευ 09/07/2018 - Πεμ 12/07/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

09Ιουλ

Δευ 09/07/2018 - Πεμ 12/07/2018

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

09Ιουλ

Δευ 09/07/2018 - Τετ 11/07/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

10Ιουλ

Τρι 10/07/2018 - Παρ 13/07/2018

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

16Ιουλ

Δευ 16/07/2018 - Τετ 18/07/2018

102.04 Υδραυλικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

16Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

16Ιουλ

Δευ 16/07/2018 - Πεμ 19/07/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

16Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

16Ιουλ

Δευ 16/07/2018 - Τετ 18/07/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

17Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ