Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίων

Μάιος 2019
11Μαϊ

Σαβ 11/05/2019 - Σαβ 15/06/2019

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΠΑΤΡΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

20Μαϊ

Δευ 20/05/2019 - Τετ 22/05/2019

202.03 Διοίκηση Έργων (Project Management)

ΠΑΤΡΑ

Management

20Μαϊ

Δευ 20/05/2019 - Πεμ 23/05/2019

104.03 Δίκτυα Ατμού

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

20Μαϊ

Δευ 20/05/2019 - Πεμ 23/05/2019

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

20Μαϊ

Δευ 20/05/2019 - Παρ 24/05/2019

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΒΟΛΟΣ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

20Μαϊ
20Μαϊ

Δευ 20/05/2019 - Πεμ 23/05/2019

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

20Μαϊ

Δευ 20/05/2019 - Παρ 24/05/2019

109.08 Οπτικός Έλεγχος (VT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

20Μαϊ

Δευ 20/05/2019 - Παρ 24/05/2019

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

20Μαϊ

Δευ 20/05/2019 - Τετ 22/05/2019

113.02 Τεχνολογία και Συντήρηση Αντλιών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

20Μαϊ

Δευ 20/05/2019 - Παρ 24/05/2019

202.06 Hazard & Operability Study (HAZOP) for Team Members & Team Leaders

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

22Μαϊ

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

22Μαϊ

ΒΟΛΟΣ

Management

22Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

23Μαϊ

Πεμ 23/05/2019 - Παρ 24/05/2019

101.05 Διαχείριση Ασφάλειας στην Επιχείρηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

27Μαϊ

ΠΑΤΡΑ

Management

27Μαϊ
27Μαϊ

ΒΟΛΟΣ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

27Μαϊ

ΒΟΛΟΣ

Εργασιακά

27Μαϊ

Δευ 27/05/2019 - Τετ 29/05/2019

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

27Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

27Μαϊ

Δευ 27/05/2019 - Τρι 28/05/2019

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

27Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

27Μαϊ

Δευ 27/05/2019 - Παρ 31/05/2019

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

29Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

30Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

30Μαϊ

Πεμ 30/05/2019 - Παρ 31/05/2019

101.16 Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

Ιούνιος 2019
03Ιουν

Δευ 03/06/2019 - Τρι 04/06/2019

101.22 Πρώτες Βοήθειες

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

03Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

03Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

03Ιουν

Δευ 03/06/2019 - Τετ 05/06/2019

102.11 WinCC Flexible

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

03Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

03Ιουν

Δευ 03/06/2019 - Παρ 07/06/2019

301.05 Vibration Analysis Category 1

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

03Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Logistics

04Ιουν

Τρι 04/06/2019 - Πεμ 06/06/2019

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

04Ιουν

Τρι 04/06/2019 - Πεμ 06/06/2019

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

05Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

05Ιουν

Τετ 05/06/2019 - Πεμ 06/06/2019

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

05Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

06Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

06Ιουν

Πεμ 06/06/2019 - Παρ 07/06/2019

213.02 Οικονομικά για Μη Οικονομικούς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χρηματοοικονομικά

10Ιουν

Δευ 10/06/2019 - Τρι 11/06/2019

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

10Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

10Ιουν

Δευ 10/06/2019 - Τρι 11/06/2019

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΒΟΛΟΣ

Logistics

10Ιουν

Δευ 10/06/2019 - Τετ 12/06/2019

211.01 Στρατηγικές Διαχείρισης Πελατών - CRM

ΒΟΛΟΣ

Πωλήσεις

10Ιουν

Δευ 10/06/2019 - Πεμ 13/06/2019

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

10Ιουν

Δευ 10/06/2019 - Τετ 12/06/2019

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

10Ιουν

Δευ 10/06/2019 - Παρ 14/06/2019

109.05 Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

10Ιουν

Δευ 10/06/2019 - Τετ 12/06/2019

103.10 ePLAN Electric P8 Advanced

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

10Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

12Ιουν

Τετ 12/06/2019 - Πεμ 13/06/2019

209.04 Τεχνικές Παρουσιάσεων (POWERPOINT)

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

12Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

12Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

13Ιουν

Πεμ 13/06/2019 - Παρ 14/06/2019

203.03 Εξαγωγικό Marketing και Επικοινωνία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Marketing και Επικοινωνία

17Ιουν

Δευ 17/06/2019 - Παρ 21/06/2019

210.14 Lean Six Sigma Green Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

18Ιουν

Τρι 18/06/2019 - Παρ 21/06/2019

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

18Ιουν

Τρι 18/06/2019 - Παρ 21/06/2019

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

18Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

18Ιουν

Τρι 18/06/2019 - Τετ 19/06/2019

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΠΑΤΡΑ

Logistics

18Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

18Ιουν

Τρι 18/06/2019 - Τετ 19/06/2019

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

18Ιουν

Τρι 18/06/2019 - Τετ 19/06/2019

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΒΟΛΟΣ

Management

18Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

18Ιουν

Τρι 18/06/2019 - Πεμ 20/06/2019

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

18Ιουν

Τρι 18/06/2019 - Πεμ 20/06/2019

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ψύξη

18Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

19Ιουν

Τετ 19/06/2019 - Παρ 21/06/2019

110.02 Lean Manufacturing - Λιτή Παραγωγή

ΠΑΤΡΑ

Παραγωγή

24Ιουν

Δευ 24/06/2019 - Παρ 28/06/2019

209.08 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 3D

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

24Ιουν

Δευ 24/06/2019 - Πεμ 27/06/2019

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

24Ιουν

Δευ 24/06/2019 - Τετ 26/06/2019

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ψύξη

24Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

24Ιουν

Δευ 24/06/2019 - Παρ 28/06/2019

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΒΟΛΟΣ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

24Ιουν

Δευ 24/06/2019 - Τρι 25/06/2019

104.03 Δίκτυα Ατμού

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

24Ιουν

Δευ 24/06/2019 - Τετ 26/06/2019

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

24Ιουν

Δευ 24/06/2019 - Τετ 26/06/2019

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

24Ιουν

Δευ 24/06/2019 - Τετ 26/06/2019

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

26Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

27Ιουν

Πεμ 27/06/2019 - Παρ 28/06/2019

101.08 Ασφαλής Αμυντική Οδήγηση

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

28Ιουν

Παρ 28/06/2019 - Σαβ 13/07/2019

210.14 Lean Six Sigma Green Belt-IASSC Certified

ΠΑΤΡΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Ιούλιος 2019
01Ιουλ

Δευ 01/07/2019 - Τετ 03/07/2019

113.02 Τεχνολογία και Συντήρηση Αντλιών

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

01Ιουλ

Δευ 01/07/2019 - Τρι 02/07/2019

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΒΟΛΟΣ

Marketing και Επικοινωνία

01Ιουλ

Δευ 01/07/2019 - Πεμ 04/07/2019

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

01Ιουλ

Δευ 01/07/2019 - Παρ 05/07/2019

109.04 Διεισδυτικά Υγρά (PT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

01Ιουλ

Δευ 01/07/2019 - Τρι 02/07/2019

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΑΘΗΝΑ

Logistics

01Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Management

02Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

08Ιουλ

Δευ 08/07/2019 - Πεμ 11/07/2019

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

08Ιουλ

Δευ 08/07/2019 - Πεμ 11/07/2019

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

08Ιουλ

Δευ 08/07/2019 - Πεμ 11/07/2019

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

08Ιουλ

Δευ 08/07/2019 - Πεμ 11/07/2019

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

08Ιουλ

Δευ 08/07/2019 - Τετ 10/07/2019

210.20 KAIZEN – Lean Continuous Improvement

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

08Ιουλ

Δευ 08/07/2019 - Τρι 09/07/2019

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

08Ιουλ

Δευ 08/07/2019 - Παρ 12/07/2019

301.06 Vibration Analysis Category 2

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

15Ιουλ

Δευ 15/07/2019 - Τετ 17/07/2019

211.01 Στρατηγικές Διαχείρισης Πελατών - CRM

ΑΘΗΝΑ

Πωλήσεις

22Ιουλ

Δευ 22/07/2019 - Τετ 24/07/2019

210.20 KAIZEN – Lean Continuous Improvement

ΒΟΛΟΣ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ