Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίων

Ιούνιος 2018
25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Τετ 27/06/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Πεμ 28/06/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Τετ 27/06/2018

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Παρ 29/06/2018

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Τετ 27/06/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

28Ιουν

Πεμ 28/06/2018 - Παρ 29/06/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Ιούλιος 2018
02Ιουλ

Δευ 02/07/2018 - Τετ 04/07/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ψύξη

02Ιουλ

Δευ 02/07/2018 - Τετ 04/07/2018

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

02Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

02Ιουλ

Δευ 02/07/2018 - Πεμ 05/07/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

04Ιουλ

Τετ 04/07/2018 - Πεμ 05/07/2018

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς

ΒΟΛΟΣ

Μεταλλουργία

09Ιουλ

Δευ 09/07/2018 - Πεμ 12/07/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

09Ιουλ

Δευ 09/07/2018 - Πεμ 12/07/2018

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

09Ιουλ

Δευ 09/07/2018 - Τετ 11/07/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

10Ιουλ

Τρι 10/07/2018 - Παρ 13/07/2018

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

11Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

16Ιουλ

Δευ 16/07/2018 - Τετ 18/07/2018

102.11 WinCC Flexible

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

16Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

16Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

16Ιουλ

Δευ 16/07/2018 - Πεμ 19/07/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

16Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

16Ιουλ

Δευ 16/07/2018 - Τετ 18/07/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

17Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

18Ιουλ

Τετ 18/07/2018 - Παρ 20/07/2018

102.04 Υδραυλικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ