Αρχική                  Επικοινωνία
Ποιοι Είμαστε
Προγράμματα
Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων
Εκπαιδευτικές Συνεργασίες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων (WGI)
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο - Ελληνική Ένωση Τραπεζών
International Association for Six Sigma Certification (IASSC)
K. C. LYRINTZIS GROUP OF COMPANIES – QMS MTC
Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΝΕΟΝ
NESCAFÉ
Προγράμματα ανά Μήνα


  Εκπαιδευτικές Συνεργασίες - ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  
Εκπαιδευτικές Συνεργασίες - ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
 

  

To Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αποκλειστική δωρεά, υποστηρίζει το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, εκπαιδευτικού βραχίονα του ΣΕΒ, που στόχο έχει να προσφέρει δωρεάν κατάρτιση σε άνεργους νέους, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, που θα  βοηθήσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική σημασία σήμερα,  που το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από 60%, καταστρέφοντας τον κοινωνικό ιστό μιας ήδη εξασθενημένης κοινωνίας. Η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί σήμερα  μεγάλη κοινωνική ανάγκη, αφού για την έξοδο από την κρίση απαιτούνται γνώσεις σε νέες τεχνολογίες και πολλές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανεύρεση κατάλληλων υποψηφίων.
Η σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή είναι το ισχυρότερο όπλο για την καταπολέμηση της ανεργίας και την επαναφορά της χώρας σε τροχιά ανταγωνιστικής ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή.
Η σχετική επιμόρφωση καλύπτει τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη επιλεγμένων τομέων της ελληνικής οικονομίας και προσεγγίζει γνώσεις και δεξιότητες που εκτιμώνται ως κρίσιμες για τα επαγγέλματα αυτά. Χαρακτηριστικά, καλύπτονται τομείς επιμόρφωσης όπως η πληροφορική, τα logistics, οι εξαγωγές, οι πωλήσεις, κ.λπ.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση 1.000 άνεργων νέων. Γεωγραφικά, θα καλυφθούν οι περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Βόλου, όπου θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ. Η επιλογή θα γίνει με συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια και, επιπλέον, κριτήρια γνώσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, καλέστε στα κατά τόπους Παραρτήματα του ΣΕΒ - ΙΒΕΠΕ:
- Αθήνα: 2108257800
- Θεσσαλονίκη: 2310797708
- Πάτρα: 2610910055
- Βόλος: 2421095532


  

Για ενημερωτική αλληλογραφία,
συμπληρώστε το e-mail σας.


Προφίλ Επικοινωνία