Προστασίες Υποσταθμών Υψηλής - Μέσης Τάσης / Ψηφιακοί Ηλεκτρονόμοι

Σκοπός

 • Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις προστασίες υποσταθμών Μέσης και Υψηλής Τάσης, από το στάδιο της εγκατάστασης μέχρι το στάδιο της συντήρησης και επισκευής. 
 • Να γνωρίσουν σε βάθος τα υλικά, τον εξοπλισμό και, ιδίως, τους μετασχηματιστές και άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όσον αφορά τα είδη, τη δομή και τη λειτουργία, ώστε να είναι ικανοί να εκτελέσουν οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης, συντήρησης και βελτίωσης, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ηλεκτρολόγους, τεχνολόγους και εργοδηγούς εγκαταστάτες - συντηρητές, οι οποίοι εκτελούν επεμβατικές ενέργειες και συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε υποσταθμούς Μέσης & Υψηλής Τάσης σε ηλεκτρολογικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και προστασίες αυτών.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Γενικά στοιχεία προστασιών
 • Κωδικοποίηση προστασιών κατά ANSI
 • Επιλογή ηλεκτρονόμων κατά εφαρμογή
 • Μετασχηματιστές (Τάσης, Έντασης, Μετρήσεων, Προστασιών) - Τυποποιήσεις, Υπολογισμοί ονομαστικών στοιχείων
 • Δευτερογενής προστασία
 • Διαφορική προστασία (μετασχηματιστών, γεννητριών, ζυγών, καλωδίων)
 • Προστασίες κινητήρων, γεννητριών, μετασχηματιστών, καλωδίων
 • Προστασίες δικτύου Μ.Τ.
 • Λειτουργικά προγράμματα
 • Επικοινωνίες - Εξοπλισμός επικοινωνιών
 • Εξοπλισμός δοκιμών
 • Αναφορές / Εκθέσεις δοκιμών (Test Reports)
 • Μορφοτροπείς / Transducer
 • Επεξήγηση εφαρμοσμένων λύσεων σε Υποσταθμούς Υψηλής - Μέσης Τάσης
 • Προστασία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μ.Τ. στη βιομηχανία

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 103.04
Τίτλος Προστασίες Υποσταθμών Υψηλής - Μέσης Τάσης / Ψηφιακοί Ηλεκτρονόμοι
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

21Φεβ
21 Φεβ 2018 - 23 Φεβ 2018
103.04
ΑΘΗΝΑ
19Μαρ
19 Μαρ 2018 - 21 Μαρ 2018
103.04
ΑΘΗΝΑ
21Μαϊ
21 Μαϊ 2018 - 23 Μαϊ 2018
103.04
ΑΘΗΝΑ
06Ιουν
06 Ιουν 2018 - 08 Ιουν 2018
103.04
ΑΘΗΝΑ
25Ιουν
25 Ιουν 2018 - 27 Ιουν 2018
103.04
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16Ιουλ
16 Ιουλ 2018 - 18 Ιουλ 2018
103.04
ΒΟΛΟΣ

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ