Διάγνωση και Θεραπεία Βλαβών Η-Μ Εξοπλισμού

Το σεμινάριο έχει σαν αντικείμενο τις συνήθεις βλάβες του ηλεκτρομηχανολογικού βιομηχανικού εξοπλισμού και την εκ βαθέων εξέταση, μελέτη και αντιμετώπιση τους.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι, με την ολοκλήρωσή του οι εκπαιδευόμενοι:

 • Να έχουν μυηθεί στον ολιστικό τρόπο θεώρησης και αντιμετώπισης των βλαβών, δηλαδή στην πρόληψη, διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία.
 • Να γνωρίζουν απλές λογικές μεθοδολογίες αναζήτησης των αιτιών μίας αστοχίας, όπως η ανάλυση βασικού αιτίου, (root cause analysis).
 • Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ένα σύστημα επιτήρησης της κατάστασης του εξοπλισμού (condition monitoring) στο πλαίσιο της Προβλεπτικής Συντήρησης.
 • Να γνωρίζουν τις κυριότερες μεθοδολογίες πρόγνωσης και διάγνωσης των βλαβών.
 • Να έχουν μία συνολική προσέγγιση σε συνήθεις αστοχίες του εξοπλισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τεχνικούς της Συντήρησης και προϊσταμένους.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Οι βλάβες προσεγγίζονται από τις παρακάτω οπτικές γωνίες:

 • Ακριβής ορισμός του τύπου βλάβης (failure mode) (π.χ τι είναι η απευθυγραμμία).
 • Γενεσιουργές αιτίες και επιβαρυντικοί παράγοντες. Τα αίτια που προκαλούν την βλάβη.
 • Οι συνέπειες - δευτερογενείς βλάβες.
 • Συνοδά συμπτώματα. Πρόβλεψη και διάγνωση. Πώς επιτυγχάνεται η διάγνωση.
 • Αξιολόγηση συμπτωμάτων. Πρόβλεψη και διάγνωση. Πώς επιτυγχάνεται η διάγνωση.
 • Αποκατάσταση και θεραπεία. Ποιες είναι οι μέθοδοι θεραπείας.
 • Προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή επανάληψης της βλάβης.

Δομή του προγράμματος:

 • Θεωρία πάνω στις θεμελιώδεις έννοιες περί Συντήρησης και αξιοπιστίας.
 • Θεωρία πάνω στις βλάβες, αστοχίες και απορρυθμίσεις.
 • Παραδείγματα και περιστατικά από την πράξη.
 • Εργαστήριο, με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, πάνω σε πραγματικά τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί στο χώρο εργασίας τους.

Περιεχόμενες κατηγορίες βλαβών:

 • Συνήθεις απορρυθμίσεις κινητήριου Η/Μ εξοπλισμού
 • Φθορές και βλάβες εξαρτημάτων (πχ ρουλεμάν) κινητήριου εξοπλισμού.
 • Οξείδωση και διάβρωση στατικού εξοπλισμού. Αντιμετώπιση και μέθοδοι προστασίας.


Η εφαρμογή της θεωρίας θα καταδειχθεί μέσα από παραδείγματα και περιστατικά στον συνήθη βιομηχανικό εξοπλισμό, πχ κινητήρες, ρουλεμάν, γραναζοκιβώτια κλπ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έγκαιρο εντοπισμό των βλαβών με τεχνικές παρακολούθησης της κατάστασης των μηχανών μέσω συστηματικής μέτρησης ειδικών παραμέτρων και ειδικότερα μέσω της μέτρησης και ανάλυσης των δονήσεων.

Οι παραπάνω τεχνικές διδάσκονται στο πλαίσιο της πολιτικής της Βάσει Κατάστασης Συντήρησης και της Συντήρησης με κέντρο την Αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance).

Το σεμινάριο θα κλείσει με το εργαστήριο, όπου θα δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εμπεδώσουν και εφαρμόσουν τις μεθοδολογίες που διδάχθηκαν.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 113.10
Τίτλος Διάγνωση και Θεραπεία Βλαβών Η-Μ Εξοπλισμού
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

01Μαρ
01 Μαρ 2018 - 02 Μαρ 2018
113.10
ΑΘΗΝΑ
16Απρ
16 Απρ 2018 - 17 Απρ 2018
113.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ