Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας σε Ηλεκτρολογικούς Χώρους

Σκοπός

 • Η μετάδοση πληροφοριών  στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό και των ορίων ασφαλείας κατά HD 384 & IEC. 
 • Η απόκτηση κριτηρίων από τους εκπαιδευόμενους για την επιλογή της  κατάλληλης  μεθοδολογίας εκτέλεσης  μιας εργασίας η οποία εμπεριέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,  βάσει των ορισμών του ΕΝ 50110-1.
 • Η διαμόρφωση  νοοτροπίας τήρησης της έγγραφης διαδικασίας και χρησιμοποίησης των ΜΑΠ  σε ότι αφορά τις  εργασίες  συντήρησης. 
 • Η εμπέδωση των μέσων και των συνθηκών που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε, έτσι ώστε η εγκατάστασή μας να θεωρηθεί ότι είναι σε «Ασφαλή κατάσταση».

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων,  καθώς επίσης και προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή: Βασική δομή των δικτύων TN-C-S  - Άμεση και έμμεση επαφή.
 • Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στον άνθρωπο: Μυϊκός τετανισμός, σταμάτημα αναπνοής, καρδιακή μαρμαρυγή, εγκαύματα, άλλες επιπτώσεις, πρώτες βοήθειες .Χαρακτηριστικές ορίων ασφάλειας: Τα όρια επικινδυνότητας της έντασης στο εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα, επίδραση της συχνότητας στα όρια ασφαλείας, αντίσταση ανθρώπινου σώματος, τα όρια επικινδυνότητας της τάσης στο  εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα.
 • Ο ορισμός και τα ήδη των ηλεκτρολογικών εργασιών βάση του EN 50110-1: Ηλεκτρολογικές εργασίες υπό  τάση, Ηλεκτρολογικές εργασίες σε προσέγγιση, Ηλεκτρολογικές εργασίες εκτός τάσης, Μη ηλεκτρολογικές εργασίες, Συνηθισμένη εργασία.
 • Ορισμοί του EN 50110-1 σχετικά με: «Γείωση απόζευξης», «Γείωση εργασίας», «Θέση εργασίας».
 • «Ασφαλής  κατάσταση» μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά  EN 50110-1.
 • Διατάξεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εργασιών: Συλλογικά μέσα προστασίας, Ατομικά μέσα προστασίας.
 • Έντυπα επικοινωνίας για ασφαλή εργασία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Σχεδιασμός επέμβασης, Παράδοση και επιστροφή της εγκατάστασης.
 • Παραδείγματα ηλεκτρολογικών εργασιών στη μέση και χαμηλή τάση. 
 • Παραδείγματα ατυχημάτων: Παρουσίαση ατυχήματος - Εντοπισμός αιτίας του ατυχήματος - Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε.
 • Βασικός εξοπλισμός σε κυκλώματα μέσης τάσης - προφυλάξεις: Διακόπτης φορτίου, Διακόπτης ισχύος, Αποζεύκτης, Γειωτές, Ασφάλειες, Πίνακες μέσης τάσης, Μετασχηματιστές.
 • Γειώσεις και σύστημα διανομής της χαμηλής τάσης, τι είναι γείωση, γείωση λειτουργίας, γείωση προστασίας στη μέση και χαμηλή  τάση, μέτρηση της αντίστασης γείωσης, τι είναι βηματική τάση.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.09
Τίτλος Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας σε Ηλεκτρολογικούς Χώρους
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

31Ιαν
31 Ιαν 2018 - 02 Φεβ 2018
101.09
ΒΟΛΟΣ
12Φεβ
12 Φεβ 2018 - 13 Φεβ 2018
101.09
ΑΘΗΝΑ
22Φεβ
22 Φεβ 2018 - 23 Φεβ 2018
101.09
ΠΑΤΡΑ
22Μαρ
22 Μαρ 2018 - 23 Μαρ 2018
101.09
ΑΘΗΝΑ
16Μαϊ
16 Μαϊ 2018 - 17 Μαϊ 2018
101.09
ΠΑΤΡΑ
24Μαϊ
24 Μαϊ 2018 - 25 Μαϊ 2018
101.09
ΑΘΗΝΑ
16Ιουλ
16 Ιουλ 2018 - 18 Ιουλ 2018
101.09
ΒΟΛΟΣ

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ