Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01 (Χάλυβες) ή κατά EN ISO 9606-02 (Αλουμίνια)

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις χρησιμοποιώντας ορθές πρακτικές και τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας. Οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν σε θέματα χρήσης και ρύθμισης του εξοπλισμού για να πετυχαίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα αναλόγως της εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκολλητές και τεχνικούς συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνιών, μηχανουργείων, ναυπηγείων, κ.λπ., που εμπλέκονται σε εργασίες συγκολλήσεων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9606-01
 • Ορολογία συγκολλήσεων
 • Προδιαγραφές πιστοποίησης - δοκιμές - αποδεκτό δείγμα. Εύρος πιστοποίησης
 • Θέσεις συγκόλλησης βάσει προτύπου
 • Θεωρία συγκολλήσεων και Θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη
 • Μέσα ατομικής προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή. Κίνδυνοι για την υγεία.
 • Η διεργασία της TIG μεθόδου συγκόλλησης
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκόλλησης TIG
 • Θέσεις συγκόλλησης (PA, PC, PE, PF...)
 • Ο εξοπλισμός για τις εργασίες συγκόλλησης. Είδη μηχανών, τεχνικά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις μηχανών TIG
 • Ηλεκτρόδια, ακροφύσια και αέρια που χρησιμοποιούνται με τη μέθοδο TIG
 • Προετοιμασία μετάλλων συγκόλλησης
 • Τύπος συγκόλλησης (butt, fillet welding).
 • Συγκόλληση ελασμάτων και σωλήνα με την μέθοδο TIG
 • Συγκόλληση χάλυβα/αλουμινίου με τη μέθοδο TIG
 • Σφάλματα συγκολλήσεων Παραμορφώσεις και τρόποι αποφυγής
 • Έλεγχοι συγκόλλησης: Καταστρεπτικές & Μη καταστρεπτικές μέθοδοι ελέγχου
 • Πρακτική άσκηση. Προετοιμασία δείγματος συγκολλητή. Προδιαγραφές δείγματος
 • Αποδεκτή-Μη αποδεκτή συγκόλληση. Παραδείγματα

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 112.04
Τίτλος Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG
Περιγραφή με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01 (Χάλυβες) ή κατά EN ISO 9606-02 (Αλουμίνια)
Δυνατότητα Πιστοποίησης ΝΑΙ
Συνεργασία με ΕΣΥΔ
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

20Φεβ
20 Φεβ 2018 - 22 Φεβ 2018
112.04
ΑΘΗΝΑ
21Φεβ
21 Φεβ 2018 - 23 Φεβ 2018
112.04
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11Απρ
11 Απρ 2018 - 13 Απρ 2018
112.04
ΑΘΗΝΑ
11Ιουν
11 Ιουν 2018 - 13 Ιουν 2018
112.04
ΑΘΗΝΑ

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ